Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/demokrati-i-praktiken-kubas-nya-familjelag-ut-pa-radslag-sedan-folkomrostning/
Export date: Sun Apr 14 7:41:37 2024 / +0000 GMT

Demokrati i praktiken: Kubas nya familjelag ut på rådslag. Sedan folkomröstning.
Demokrati i praktiken: Kubas nya familjelag ut på rådslag. Sedan folkomröstning.

Som alla viktiga beslut i Kuba så diskuteras de först i befolkningen. Det genomförs omfattande rådslag och lagstiftarna tar därefter hänsyn till framkomna synpunkter innan det blir dags för en folkomröstning. Det är deltagardemokrati i praktiken. 

Förutom att homosexuella par ska kunna gifta sig kommer lagen också att tillåta par att bestämma i vilken ordning deras barn får på föräldrarnas efternamn.

På tisdag kommer närmare sju miljoner kubaner att börja delta i uppskattningsvis 78 000 möten för att diskutera den nya familjelagen som det kubanska parlamentet ANPP antog i december.

Diskussionerna genomförs i 12 513 valdistrikt där medborgarna har möjlighet att debattera lagen. Debatterna spelas in och går till valmyndigheten så att den kan sammanställa och utvärdera medborgarnas uppfattning om olika sakfrågor.

Denna sammanställning kommer att skickas till ANPP så att en ny version kan utarbetas utifrån de uppfattningar som kommit in. Den nya versionen kommer att underkastas en folkomröstning under året.

Den nya familjelagen, som ersätter en tidigare från 1975, uppdaterar kubansk lag och erkänner rättigheter för olika typer av familjekonstellationer. Lagen föreslår möjlighet till samkönade äktenskap eller att samlevnad med lagens skydd. Den tillåter också möjligheten att föräldrarna bestämmer i vilken ordning barnens efternamn ska stå. (I latinamerikanska länder har man två efternamn, faderns och moderns).

Fler än 15 000 jurister och fler än 1 600 juridikstuderande har deltagit i de preliminära stadierna av förslaget till familjelag.

Popular Resistance 220202

CUBANS BEGIN COLLECTIVE DISCUSSION OF NEW FAMILY CODE

https://popularresistance.org/cubans-begin-collective-discussion-of-new-family-code/?fbclid=IwAR3sMEAivsFYp6Ce7VDfK5DUnPqCINfbHQICPWlWkSg6Re6VjTJnUZLnIGg
Post date: 2022-02-10 11:38:09
Post date GMT: 2022-02-10 10:38:09

Post modified date: 2023-06-18 16:44:41
Post modified date GMT: 2023-06-18 15:44:41