Den kubanska revolutionen lever!

17 juli 2021 Twitter @DiazCanelB

Den kubanska revolutionen lever!

Den 26 juli 2021 firades 68-årsminnet av nederlaget vid Moncadakasernen i Santiago de Cuba. Det nederlag som satte Fidel och de ledande revolutionärerna i fängelse, men som sex år senare vändes till seger för den kubanska revolutionen.

Den revolutionen lever, pågår och utvecklas fortfarande. Det är det som känns så hotande för stackars USA och hela västvärlden som absolut inte vill se ett socialistiskt, demokratiskt samhällsbygge överleva och kanske till och med inspirera andra länder i främst Latinamerika.

Det är också hotande för de nio procent av den kubanska befolkningen som i en folkomröstning efter bred diskussion i hela samhället röstade nej till den nya grundlagen. En del av dessa nio procent vill ha en återgång till det kapitalistiska utsugarsystemet trots att de vuxit upp i ett samhälle som bjuder på utbildning, hälsovård, bostad och social trygghet. De är under stark påverkan från högerkrafterna i Miami.

Vi i Svensk-Kubanska föreningen är övertygade om att det kubanska systemet kommer att klara krisen och angreppen från Nord. Det har skett många gånger förr, inte minst när Sovjetunionen kollapsade och Kuba genomlevde sin Specialperiod.

Det som gör det extra kritiskt nu är skärpningen av USA:s blockad och ökade möjligheter för USA att bedriva cyberkrig på sociala medier, i kombination med en för Kuba extremt stark våg av covid-19 och uteblivna turistinkomster. Solidaritetsorganisationer i Frankrike, Storbritannien, USA och Sverige bistår Kuba materiellt och finansiellt. Vacciner mot covid har kubanerna utvecklat själva, men kanylerna måste importeras från Kina. Ryssland skickade häromdagen två av världens största fraktplan till Kuba fyllda med bland annat mat och mediciner. Alla världens länder utom Israel fördömer USA:s blockad i FN:s generalförsamling.

Men inget land gör något konkret för att stoppa den blockad som syftar till att svälta ut kubanerna och få dem att göra uppror mot det egna systemet. Sveriges regering har till och med antagit en biståndsstrategi som bara tillåter stöd till organisationer som verkar för regimförändring när det gäller Kuba medan Colombias korrupta regering gynnas på alla sätt.

Vi förstår att många kubaner är kritiska mot bristen på mat, mediciner och bränsle. Men rikta kritiken mot dem som åstadkommit krisen. Hur länge skulle det svenska samhället överleva utan import av mat, bränsle, mediciner, vacciner, maskiner och så vidare?

Vi är imponerade över att Kuba hittills lyckats inte bara överleva utan också kvarstå som ett av världens mest hållbara länder med ett högt socioekonomiskt index och ett ekologiskt fotavtryck nära ett jordklot. Där har vi mycket att lära. Vi är imponerade över att Kuba orkat med en omfattande internationell solidaritet till andra länder, främst när det gäller att bekämpa sjukdomar som ebola och covid. Vi inser att Kuba är en viktig kraft i Karibien och Latinamerika men också globalt.

Jag vill avsluta med en kulturell vink till Kuba:

Det är precis 100 år sedan Evert Taube skrev Flickan i Havanna. Han såg en bild av en vacker kubansk flicka på en cigarrask. Snodde melodin och delvis texten från en frireligiös låt från 1800-talet.

Låt mig då fortsätta i Everts fotspår och sammanfatta dagsläget:

Flickan i Havanna
Hon har inga pengar kvar
Sitter vid sitt köksbord
Tömt av USA
Kom min kära president
Du ska få min röda ros
Om du stoppar Fakenews och blockad
Sjung av hjärtat, sjung

Jan Strömdahl, Svensk-Kubanska Föreningen Stockholm 210813,
tidigare publicerat i Miljömagasinet

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0