USA_bläckfisk

USA_bläckfisk

Ohämmat blandar sig USA i andra länders angelägenheter. Det ifrågasätts aldrig av våra medier eller politiker.