Det belägrade Kuba stärker banden med Ryssland

Ryssland-Kuba
Rysslands vicepresident Dimitri Chernishenko och Kubas president Díaz-Canel. Foto: Estudios Revolución

Det belägrade Kuba stärker banden med Ryssland

USA:s skärpta blockad, och EU:s följsamhet med denna, har drivit fram en allvarlig ekonomisk kris i Kuba. Ön vänder sig alltmer till länder som Kina och Ryssland för att mildra blockadens effekter. 

Kuba och Ryssland går vidare till en ny nivå i sina ekonomiska och kommersiella förbindelser, till gagn för båda parter. Ryssland erbjuder ön en rad olika investeringar med syfte att diversifiera och öka Kubas export.

17–19 maj 2023 ägde det 11:e mötet rum mellan Ryssland och Kuba i Affärskommittén för de båda länderna. Mötet ägde rum i en situation väsensskild från det tionde mötet som hölls i Moskva i september 2019. Idag konfronterar Kuba de fulla effekterna av den intensifierade och förstärkta blockaden från USA, medan Ryssland utsätts för ett ekonomiskt krig från Väst.

52 ryska och 106 kubanska företag deltog i det nyligen hållna mötet. Handeln mellan de båda länderna uppgick till 452 miljoner dollar 2022. Den ryska exporten trefaldigades från året innan och det har vuxit nio gånger under årets första fyra månader jämfört med 2022. Däremot har Kubas export till Ryssland minskat. Det är en konsekvens av landets minskade kapacitet att producera på grund av blockaden, som Trump förstärkte på ett dramatiskt sätt. Också införandet på USA:s godtyckliga och lögnaktiga lista över länder som sägs stödja terrorism påverkar Kuba kraftigt negativt.

Den kubanske ministern Ricardo Cabrisas förklarade att Kuba genomgår en av de svåraste tiderna under de 64 åren sedan revolutionen. Det på grund av en fientlighet utan motstycke i USA:s ekonomiska krig mot ön.

För att vända på denna situation och stimulera ekonomisk tillväxt har de båda länderna skapat tio arbetsgrupper som ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka samarbetet och identifiera områden för möjliga investeringar. Ordföranden i Kubas Handelskammare, Antonio Carricante Corona, säger att det inte bara handlar om att analysera möjligheter, utan också försök att utveckla samarbete för inhemsk industriproduktion.

Ricardo Cabrisas förklarade att det är nödvändigt att öka och diversifiera Kubas export till Ryssland. Det bör inte enbart vara traditionella produkter som skaldjur, kaffe och tobak, utan också bioteknologiska produkter, turism och hälsoservice. Det kräver mer ryskt kapital på ön.

Den ryska delegationens chef, Boris Titov, konstaterae att det sker avsevärda förändringar i den kubanska ekonomin som ett resultat av tillämpningar av sådant som redan används i Ryssland, som exempelvis skapandet av en plattform för småföretag som förenklar regleringsprocessen. Han framhöll att det finns tre projekt som är klara att sätta igång när det gäller sockerproduktion, med utnyttjande av långtidshyra av mark. Han ansåg det nödvändigt att återställa kommersialiseringen på den ryska marknaden av kubanska produkter som socker, frukt och juice.

Titov spår att den kubanska detaljhandeln ska förses med ryska produkter, vilket skulle göra det möjligt för kubanska konsumenter att få tillgång till varor till fördelaktiga priser. Det sker genom det nyligen bildade samriskföretaget Rusmarket. Han tror också att blandade rysk-kubanska banker behöver skapas för att kunna stödja kubanska småföretag.

Den ryske delegationschefen nämnde möjligheten av att skapa en handelsflotta inriktad på att transportera varor mellan de båda länderna. Det skulle vara ett positivt steg för att komma runt USA:s vana att blockera och sanktionera företag i andra länder som transporterar till Kuba. Det skulle också göra det möjligt att undvika de kraftigt stegrande kostnaderna som internationell sjöfart drabbats av.

Vid mötets avslutande skrevs åtta dokument under. Bland dem ett memorandum om samarbete kring Artificiell Intelligens, ett kontrakt om veteleveranser till Kuba och ett om utvecklande av samriskföretaget Rusmarket.

I ett annat forum mellan de båda länderna framhölls Rysslands intresse av att stärka det strategiska samarbetet med en viktig partner i Karibien, Kuba. Olika samarbetsprojekt undertecknades. Det gällde fytosanitär kontroll, tullservice, byggnation, socker-, vete- och energiproduktion, samt idrott.

Det ryska flygbolaget Rossia ökar sina flygningar mellan de båda länderna från slutet på maj. Likaså deltar Ryssland i moderniseringen av det kubanska stålverket Antillana de Acero. Med de ryska investeringarna kommer stålverket att kunna öka produktionen kraftigt. När det gäller moderniseringen av Kubas sockerfabriker kommer Ryssland att samarbeta med Kuba.

Den kubanska ministern Cabrisas anser det nödvändigt att snabba på utvecklingen av Kubas bioteknologi genom anslutning till den Eurasiska Ekonomiska Unionen, i vilken Kuba deltar som observatör. Cabrisas sa att Kuba skulle kunna fungera som en bro mellan Eurasien och Latinamerika/Karibien. Den kubanske premiärministern Manuel Marrero kommer att delta i organisationens möte i Sochi, Ryssland 7–9 juni. Organisationen bildades 2014 och innefattar Armenien, Vitryssland, Kazakhstan, Kirgistan och Ryssland. Kuba, Moldavien och Uzbekistan är observatörer.

I den multipolära världen som framträder, har den Alliansfria rörelsen spelat en viktig roll mellan 1955 och 1983, därefter åter sedan 2006. I denna har Kina och Kuba spelat ledande och allt viktigare roll under de senaste 20 åren. Ryssland har i ökande grad deltagit i en framväxande alternativ, multipolär värld. Rysslands roll är viktig på grund av landets storlek och relativt avancerade ekonomi. Dess kapacitet visas av de överenskommelser som Ryssland nu undertecknar med Kuba.

Charles McKleivey 230523

Russia and Cuba sign commercial accords

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72