ICC about

ICC about

USA har utfärdat hot mot Internationella Brottmålsdomstolen och sanktioner mot dess ledamöter om de utreder brott i USA och Israel. Foto: www.icc-cpi.int

https://www.icc-cpi.int/about/the-court