Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/det-kom-ett-brev-fran-nicaragua/
Export date: Mon Apr 15 2:32:12 2024 / +0000 GMT

Det kom ett brev från Nicaragua...
Med tillstånd publicerar vi följande brev till en vän från Jorge Capelán, född i Uruguay, flykting i Sverige i många år, men sedan lång tid bosatt i Nicaragua.

Hej XXX

Kul att få ett mejl från dig, om än med den korta texten ”Vad säger du om detta?” apropå ett sorgligt brev av före detta europeiska biståndsarbetare i Nicaragua som blivit bittra och säkert alltför påverkade av den allmänna dekadens som råder i den ”gamla världen”.

Det är otroligt att du skulle tro att jag någonsin skulle stödja en diktatur. Du känner mig och min familjs historia väl. Jag skulle aldrig skända min mammas minne genom att bli en diktaturkramare. Jag vet mycket väl vad en diktatur är, jag vet vad de är att polisen ber en om id-kortet överallt, jag vet vad det betyder att gå förbi polisstationer barrikaderade med sandsäckar, jag vet vad det innebär att leta efter försvunna släktingar på olika kaserner, jag vet vad det betyder att som sjuåring sätta klistermärken med texten ”Befria de politiska fångarna” i skolans toaletter och vet mycket väl hur det är när mitt hem mitt i natten blir full av soldater som letar efter någon släkting. Inget sådant händer i Nicaragua, tvärtom. Och garantin för att Nicaragua ska ha en demokrati heter FSLN under ledningen av Daniel Ortega.

Jag vet mycket väl hur uruguayanska poliser och militärer betedde sig under diktaturen och jag vet mycket väl hur nicaraguanska (och svenska) poliser beter sig. Ärligt talat, de bästa av alla dessa är de nicaraguanska.

De som däremot kidnappade, torterade, rånade, mördade och våldtog medborgarna här i Nicaragua i april 2018 var kuppmakarna. De spelade in allting själva i sina mobiltelefoner. De till och med satte eld på mördade kamrater från FSLN på öppen gata. Genom sina blodbesudlade medier uppmanade de till klappjakt på sandinister. Under några veckors tid lyckades de lura en del folk, men det stöd de fick försvann så fort de visade vad de gick för på de barrikader de kontrollerade. Tro inte att de var de enda ute på gatorna, redan efter ett par veckor hade sandinisterna jättestora demonstrationer till stöd för regeringen, men det visade inte medierna i Europa, lika lite som alla vidrigheter som kuppmakarna gjorde. Kan det bero på att ni lever i en "demokrati", kanske? Jo, samma "demokrati" som "skänkte" nicaraguanerna en William Walker, en Somoza, en Contra och dessa förbannade kuppmakare som för tre år sedan försökte förstöra detta land.

De som har gripits är under utredning, enligt lagen kan man vara anhållen upp till 90 dagar om det finns en uppenbar risk att personen i fråga kan fly landet. Och risken finns, det kan bolivianerna intyga, eftersom flera av de värsta människorättsförbrytarna där flydde till och fick beskydd i USA. Samma sak har hänt i många andra länder i Latinamerika. Det är alltid så: Människorättsförbrytarna i Latinamerika får alltid hjälp av USA. Hur kan det bli så?

Vilka är de som är under utredning här i Nicaragua?

 • Cheferna för de 2 största bankerna.

 • Flera spekulanter med offshorebolag i Panama.

 • Några storgodsägare.

 • En före detta utbildningsminister som under nyliberalismen blev berömd efter han beordrade att bränna ner alfabetiseringsböckerna från 1980-talet.

 • En USAID-anställd som var tidigare högerpresidenten Arnoldo Alemans försvarsminister och som var en av arkitekterna bakom det misslyckade kuppförsöket för 3 år sedan.

 • Arnoldo Alemans fru

 • En son till Violeta Chamorro som hanterade Contras knarkhandel på 80-talet.

 • En dotter till Violeta Chamorro vars främsta merit i livet har varit att vara sin mammas dotter.

 • Två före detta sandinister (Dora Maria Tellez och Hugo Torres) som lämnade FSLN efter det att de förlorade i kongressen 1996, startade ett annat parti som aldrig fick mer än 4% av rösterna (snarare, deras vanliga uppslutning har varit 0.02%) och som för flera månader sedan strök ordet "Sandinist" ur sitt namn. Tellez gick så långt att hon sade sig vara "äcklad" av ordet.


Varför utreds dessa personer?

1) För att ha tagit emot rikligt med pengar från USAID (och vissa europeiska stater) för att verka politiskt i Nicaragua. Sverige lagar tillåter inte medborgare att få utländsk statlig finansiering för politiska syften, det kallas för "emottagande av medel från främmande makt" eller någonting i den stilen. Inga civiliserade länder tillåter det faktiskt. Det handlar inte om solidaritetskommittéer som säljer kaffe och kakor på gatorna i Europa, det handlar om någonting mycket större, det handlar om statliga medel. Det rör sig om hundratals miljoner dollar dessa kuppmakare fått sedan sandinisterna kom tillbaka till makten 2007, allt för att på alla till buds stående medel se till att USA:s nyliberala agenda återinförs.

Dessa människor är INTE under utredning för att driva NGO:er. Här i Nicaragua finns över 4.000 NGO:er av alla möjliga sorter. Bara en bråkdel av dessa deltog i kuppförsöket. Den absoluta merparten av NGO:erna här verkar inom lagens ramar.

Det är INTE förbjudet i Nicaragua att representera ett utländskt företag eller regering, alltså, att vara det som kallas för en "utländsk agent". Det är bara att man: a) Skall registrera sig; b) Lova att inte lägga sig i inrikespolitisk verksamhet och c) Verkligen bedriva den verksamhet man har uppgett. Nicaraguas lag om utländska agenter är en blåkopia av USA:s lag från 1930-talet som gäller även idag.

2) För att inte ha lämnat in några klara räkenskaper på de pengar de fått. Det finns mig veterligen åtminstone 15 miljoner dollar som det inte existerar några kvitton på. Varför? Jo, därför att om man ska köpa vapen i den undre värld, crack-kokain, sprängmedel och annat till de kriminella som deltog i kuppen får man vanligtvis inga kvitton. Det var tyvärr vad kuppmakarna höll på med 2018.

USAID godkände Stiftelsen Violeta Barrios de Chamorros revisionsberättelse trots att (mot USA:s egna lagar) den externa revisorn inte granskades av en oberoende firma. USAID själv erkänner att de inte kunde garantera att revisionsberättelsen var sanningsenlig. Det är så USAID har agerat under alla dessa år, jag vet eftersom jag själv har sett dessa handlingar. Det är fullständigt vidrigt hur öppet man har brutit mot lagen. Det är så som västerländska regeringar ser på länderna i tredje världen, men det är slut med det nu i Nicaragua.

När Violettas dotter Cristiana kallades in av riksåklagaren för att bli intervjuad om hennes stiftelses räkenskaper hade hon mage att säga att "allting är i sin ordning eftersom USAID har godkänt det". Jaså? Tror du att Sveriges riksåklagare skulle godta det svaret om det gällde en ekobrottsutredning i Sverige? Knappast.

3) För att ha försökt upprepa det misslyckade kuppförsöket från 2018. Sedan slutet av förra året har det i Nicaragua cirkulerat ett USAID projekt under kodnamnet RAIN för att sabotera höstens val, skapa oroligheter och uppmana till en utländsk intervention. Det nätverk som idag utreds har fått massor med pengar de senaste åren av USAID, NED, IDI, IRI och EU.

4) För att ha uppmanat till sanktioner och till en intervention av landet. Under alla dessa år har dessa människor rest till USA upprepade gånger och lobbat för Nica Act och för den nya RENACER lagen, det vill säga sanktioner med syftet att göra det svårt för Nicaragua att få tillgång till krediter och för hälsovårdsministeriet att köpa mediciner, till exempel covidvaccin. Dessa sanktioner förkastas av den överväldigande majoriteten av nicaraguanerna: uppemot 85% är mot sanktionerna. Nicaraguanska lagar fråntar alla de som manar till sanktioner mot det egna landet alla sina politiska rättigheter. Det har de som idag är under utredning vetat länge, likväl har de fortsatt att kampanja för sanktioner mot sitt land.

5) En del av dem som idag är under utredning satt i fängelse efter kuppförsöket 2018 men fick amnesti PÅ ETT VILLKOR: ATT INTE BEGÅ SAMMA BROTT IGEN. I amnestilagen står det klart och tydligt att vid återfall skulle alla tidigare brott begångna under kuppförsöket räknas vid efterföljande domar. Individerna i den gruppen har fått en amnesti som de har brutit mot och en dialog som de har förskingrat, eftersom deras resonemang alltid har varit att regeringen måste avgå. Varför har de inte velat gå till val om de var så säkra på att vinna? De har alltid förkastat den demokratiska vägen, helt enkelt på grund av att de vet att de kommer att förlora vid valurnorna.

Är dessa människor "oppositionella ledare"? På 3 år har dessa grupper inte kunnat organisera ens ett barnkalas. Varför? De förlorade allt stöd de hade efter vad de gjorde när de tvingade vart fjärde företag i landet att gå omkull. Vilka företag? Jo, småbönder, kvinnor som säljer tortillas på marknaderna, hantverkare, små hotellägare, fotfolk. Den överväldigande majoriteten av det nicaraguanska folket drabbades av kuppen. Merparten av alla de som dödades var faktiskt sandinister.

Det stämmer inte alls att den nicaraguanska polisen är repressiv. Nicaragua har den minsta poliskåren i hela Centralamerika, och den som har lägst budget. Den nicaraguanska polisen baserar sitt arbete på kontakt med befolkningen och väldigt duktigt underrättelsearbete, inte på repression. Nicaragua går inte att jämföra med vare sig Panama, Costa Rica, El Salvador, Honduras eller Guatemala. Resten av regionens poliskårer rör sig omkring i samhället nästan som marinsoldater. Antalet mord på 100.000 invånare i Nicaragua är mycket lägre än i resten av Centralamerika och vare sig knarkkartellerna eller "maras" har lyckats etablera sig här.

Putchismen i Nicaragua är en återvändsgränd. Den överväldigande majoriteten av nicaraguanerna förkastar våld och dessa människor som idag är under utredningen har mycket låga opinionssiffror –även i de opinionsmätningar som tidningen La Prensa publicerar.

Dessa människor är varken kandidater eller "förkandidater" som det brukar heta i den västerländska propagandan. Valet av partiernas kandidater börjar inte förrän om en månad. Dessutom tillhör de flesta av dem som idag är under utredning inget officiellt inskrivet parti. I tre års tid försökte de, med stöd av USA:s ambassad och de medier som USAID finansierar, pracka sina "kandidater" på de lagligt registrerade partierna. Hur skulle dessa över en natt göra avkall på sina hårdvunna strukturer?

Merparten av den politiska klassen i Nicaragua har valt att följa lagarna och deltar i valprocessen. Valråden har redan upprättats och svurits in i samtliga departement och regioner samt i varje kommun i landet. Valråden väljs utifrån föregående vals resultat på varje nivå för de två största partierna (vanligtvis FSLN och PLC) medan resten av råden delas mellan de övriga partierna. Och det ska vara "varannan damernas" på varje nivå, vilket kräver att man är beredd att kompromissa och skapa konsensus. 17 nationella och regionala partier deltar i processen. De flesta är i opposition mot regeringen, ändå har de varit väldigt friktionsfritt att utse valråden. Varför? Jo, därför att merparten av nicaraguanerna bor i Nicaragua och lever på den här ekonomin, inte av några inkomster från skatteparadis eller ambassader. I den här processen deltar även partiet CxL (Ciudadanos por la Libertad) vilket ansågs ligga närmast det nätverk som idag utreds för allvarliga brott mot landet.

Ingen av de som är under utredning har hamnat i denna situation på grund av att de tillhör ett visst parti. Även Maria Fernanda Flores, Arnoldo Alemans fru, har anhållits. Men hon har inget inflytande i sitt eget parti PLC vars parlamentsgrupp för flera månader sedan beslutade att säga upp hennes immunitet på grund av korruptionsanklagelser. Vi får se vad åklagaren har för bevis mot henne.

Så småningom kommer dessa människor att dömas och rättsväsendet kommer att få sista ordet.

Det här har ingenting med att Daniel Ortega skulle vara rädd för att förlora valet att göra. Det handlar om att nicaraguanska lagar skall gälla i Nicaragua. Om den nicaraguanska regeringen inte gör detta nu så kommer alla dessa krafter som tror att det går att utöva våld på folket och sedan få amnesti att fortsätta i evigheters evigheter tills den Nicaraguanska staten faller samman, men det vill de flesta nicaraguaner inte.

I 3 års tid har dessa grupper försökt förstöra ekonomin. De kuppvänliga arbetsköparföreningarna har kallat till otaliga ekonomiska strejker men eftersom majoriteten av folket kontrollerar den produktiva ekonomin har de misslyckats. I 3 års tid har de uppmanat till sanktioner mot landet och därmed vunnit förakt från de flesta i Nicaragua.

I fjor var Nicaragua ett av Latinamerikas minst ekonomiskt drabbade länder efter coronaviruset, med en tillbakagång på bara 2% trots att landet drabbades av två av de hårdaste orkanerna sedan Mitch. I år förutspår alla seriösa iakttagare en ekonomisk tillväxt. Regeringen tror på 5% eller mer, andra tror på 6% eller mer. Varför har allt detta hänt? På grund av att de flesta nicaraguaner vill ha fred och stabilitet, och på grund av att de flesta nicaraguaner tycker att det FSLN gör är bra för landet.

Nicaragua är ett fattigt land, men det är en jättestor skillnad att vara fattig i Nicaragua jämfört med att vara fattig i resten av Centralamerika och Mexiko.

 • De tortillas som nicaraguanerna äter är producerade i landet, och de är GMO-fria. 90% av befolkningens basföda (ris, majs, bönor, kött och mejeriprodukter) är nicaraguansk - detta händer i inget annat land i Latinamerika.


•  2006 hade ungefär hälften av nicaraguanerna tillgång till el. Idag är det drygt 99% som har det. El och vatten var undermåliga, med långa avbrott varje dag. Idag är servicen mycket bra och, framför allt, starkt subventionerad så att alla fattiga och pensionärer kan betala det. Priset på bussbiljetter i Managua har inte höjts sedan sandinisterna kom till makten 2007. Den kostar fortfarande 2.50 cordobas. Och dagens bussar går inte att jämföra med de rullande molotovcocktails som fanns här för 14 år sedan.


• Det finns många fattiga människor, men man gör allt för att hjälpa dem så att de kan ta sig ut ur fattigdomen. Varje barn i skolan får ett varmt mål mat om dagen och nästan alla barn går i skolan i Nicaragua. Det gillar FAO och Unicef starkt, måste jag säga. Dessa barn får uniform, textböcker producerade i Nicaragua, osv.


• Sandinisterna har byggt 14 sjukhus. Just nu byggs det ytterligare 7 och 7 till kommer att byggas de kommande åren. Alla sjukhusen använder högteknologi. Nicaragua idag genomför gratis operationer på barn redan i mammans mage. Nicaragua behöver inte skicka cancerpatienter till Costa Rica, eftersom landet har avancerad utrustning för strålbehandling med minsta möjliga bieffekter. Allt det utan att patienterna behöver betala ett enda öre.


• Nicaragua har Centralamerikas minsta ekonomi, men vi här i landet, med de få resurser vi har (och trots sanktionerna) gör så mycket mer än vad de andra länderna gör. Varför? Jo, vi jobbar, vi tjänar samhället, vi berikar inte oss själva, vi lever inte på samhällets bekostnad. Man kan helt enkelt inte konsekvent genomföra 95, 97, 98, 99% av alla budgeterade pengar år ut och år in och råna. Det går inte. Eftersom sandinisterna har delat egendomstitlar till befolkningen kontrollerar nu folket 80% av företagen, producerar över 50% av bruttonationalprodukten och förfogar över mer än 60% av den disponibla inkomsten.


Oligarkin styr inte längre Nicaraguas ekonomi. De slutade producera för länge sen. Nu har de visat för hela folket att deras mål är att förstöra landet, det är mer än rätt att de underställs lagen.

XXX: Jag minns allt du gjorde för att hjälpa Nicaragua under nyliberalismen. Sedan dess kom du aldrig tillbaka till Nicaragua. Jag kan inte tro att du längtar tillbaka till 90-talet eller till det tidiga 2000-talet.

 • Det Nicaragua där nästan det enda barnen sade till turisterna var "one dollar, please" är borta för länge sedan.

 • Det Nicaragua där det fanns limsniffande barn i varenda stad är ett minne blott.

 • Det Nicaragua där barn måste bära sina egna stolar till skolan existerar ej mer.

 • Det Nicaragua där sjukhusen varken hade sprutor, mediciner eller kirurgisk tråd är ett svagt minne hos dem som idag är 25 år eller äldre.

 • Det Nicaragua där vägarna liknade månlandskap på grund av alla hål existerar inte heller. Nicaragua har idag Centralamerikas bästa vägnät.

 • Nicaragua är inte det land där ungdomarna inte har någon framtid. Det är därför det finns så få nicaraguaner bland de miljoner centralamerikaner som kommer till Mexiko för att försöka ta sig vidare in i USA.

 • I Nicaragua idag behöver man inte kämpa mot privatiseringen av vattnet, elen, telekommunikationerna, pensionerna, skolan, osv. eftersom alla dessa är inskrivna som rättigheter som materialiseras för varje vecka som går.


Jag kan inte tro att du vill att det förflutnas spöken kommer tillbaka till Nicaragua. Jag tror att du blivit felinformerad av människor som vill förstöra landet. 2018 fick jag fem mordhot strax efter det att jag och andra kamrater drog igång en motkampanj mot alla lögner om landet som spreds i Sverige.

Som sagt, jag rör mig fritt ute i samhället, har ingen bil, går ut i vilken tid av dygnet som helst och ingenting har hänt mig. Varför? Därför att det nicaraguanska folket inte är hatiskt av naturen. Den besegrade kuppen i april 2018 var ingen inhemsk företeelse, den var planerad av samma kolonialmakter som 1856, "i demokratins namn" skickade hit William Walker med projektet att införa slaveriet. Samma kolonialmakter som "skänkte" Nicaragua Somozas diktatur och som organiserade, finansierade och tränade Contras på 80-talet.

Den 7 november kommer det nicaraguanska folket att rösta och 60, 70 eller kanske 80 procent kommer att göra det på FSLN på grund av att de inte vill gå tillbaka till Nicaraguas första två sekler av "självständigt" liv då den liberala och konservativa oligarkin slogs om vem som skulle plundra och sälja ut landet.

Om du nu ändrade åsikt efter att ha läst detta, så låt mig föreslå dig ett annat öppet brev som du skulle kunna skriva på, nämligen detta brev av Alliance for Global Justice som kräver ett slut på USA:s inblandning i Nicaraguas inre angelägenheter.

Kram och hälsa din fru från mig.

Jorge

 

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0
Post date: 2021-07-08 15:03:21
Post date GMT: 2021-07-08 14:03:21

Post modified date: 2023-06-18 18:44:18
Post modified date GMT: 2023-06-18 17:44:18