Det lukrativa ”Kubolog”-företagandet i Miami

Efter att Jaime Suchlicki efter en kontrovers lämnade Miamis Universitet får han eventuellt istället finansiering av staten Florida till ett nytt institut, Institutet för Kubanska Studier.

Ett lagförslag i Floridas Kongress föreslår 250 000 dollar för att finansiera en undersökning ”av kommersiella initiativ i Florida till ett fritt Kuba”. (Med ”ett fritt Kuba” menas i sammanhanget ett Kuba underställt USA, typ Puerto Rico).

I lagförslaget anges att medborgarna i Florida får direkt nytta av projektet som ska analysera data och rekommendationer av studier av möjligheterna till export från Florida till ett fritt Kuba. I texten står att studien kräver anställning av akademiker och kvalificerade professionella. Av budgeten avsätts 120 000 dollar till chefen för studien, som ska vara just Jaime Suchlicki. Denne lämnade en annan lukrativ post på Institutet för Kubanska och Kubaamerikanska Studier på Universitetet i Miami, (ICCAS) efter att ha varit chef för detta i flera årtionden. Han grundade istället Institutet för Kubanska Studier som icke vinst-drivande organisation. Ytterligare 90 000 dollar är öronmärkta för en ”forskare”, i detta fall Pedro Roig. Också denne arbetade tidigare på ICCAS och som nu utsetts till VD på det nya institutet. Till resor och liknande avsätts 15 000 dollar och ytterligare 25 000 dollar för andra utgifter.

Allmänna medel har finansierat Kubalobbyn i Miami med åtskilliga miljoner dollar. Till absolut ingen nytta för skattebetalarna, men till glädje för en stor klick anti-kubaner.

Cartas desde Cuba 171123
/ZT