Dialogen mellan Venezuelas regering och oppositionen har nu resulterat i överenskommelser

Jorge Rodríguez, Venezuelas Nationalförsamlings talman, och regeringens chefsförhandlare. Foto: teleSUR.

Dialogen mellan Venezuelas regering och landets högeropposition har nu resulterat två överenskommelser. Fler väntas följa. Nästa förhandlingsomgång är planerad att hållas 24-27  september.

Platsen för förhandlingarna har varit Mexiko, och Venezuelas regering har riktat ett varmt tack till värdlandets president Andrés Manuel López Obrador och utrikesminister Marcelo Ebrard.

Venezuelas chefsförhandlare Jorge Rodríguez kunde i går berätta att de två punkter man nu nått samstämmighet omkring rörde territoriella krav på Guyana – det 160 000 kvadratkilometer stora Essequibo-området i nordvästra Guyana – och försvaret av Venezuelas ekonomi. Den senare punkten handlade om att säkra likvida tillgångar som finns på konton i utlandet.

Dessa resurser ska användas i kampen mot Covid-19, till att importera vaccin, till att förse sjukhusen med utrustning, till förstärkning av livsmedelsprogrammet och överhuvudtaget till gagnandet av det venezolanska folkets välfärd.

Vad gällde det territoriella kravet på Guyana betonade Rodríguez att avsikten är att föra samtal med Guyanas regering på ett ”respektfullt och vänligt sätt”.

Venezuelas förre president Hugo Cháves fick rådet av Kubas Fidel Castro att ge upp kraven på Guyana, och vid ett besök i Guyanas huvudstad Georgetown 2004 förklarade Chávez att han betraktade konflikten som ett avslutat kapitel.

Vad gällde de ekonomiska frågorna underströk Rodríguez:

Vi behöver inga donationer. Venezuela har tillräckliga egna resurser för stabilisering av ekonomin och för att sörja för folkets välfärd.

Källa: TeleSUR

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72