Díaz Canel besöker tornadodrabbade områden

Foto, presidenten ute på gatan. Foto: Granma/Facebook

Eva Björklund

I gryningen den 29 januari besökte presidenten Miguel Díaz Canel de drabbade områden i länen Pinar del Río, Mayabeque och La Habana. Kommunerna Regla och Guanabacoa tillhörde de värst drabbade av den förödande tornado, som ledde in kallfronten i natten.

”Vi besöker de områden i Regla som drabbats av detta extrema väderfenomen. Skadorna är mycket allvarliga. Hittills har vi förlorat tre människoliv, och 172 skadade tas om hand. Flera brigader arbetar redan med återuppbyggnaden” twittrade presidenten.

Enligt teverapporteringen var flera av de omkomna offer för sina bostäders totala eller delvisa kollaps.

Längs gatorna låg fallna träd, skadade byggnader, rivna elledningar, blockerade gator eller höga vågor som på strandvägen Malecon.

Källa internet@granma.cu 20190128