Díaz Canel välkomnar Danny Glover

Foto: Estudios Revolución

Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez välkomnade Danny Glover, som tillsammans med andra storstjärnor på USAs filmhimmel engagerade sig i kampanjen ”Frige de fem kubanerna! Politiska fångar i USA sedan 1998 dömda för att ha avslöjat de CIA-anknutna antikubanska terrorister i Miami.  Holywoodstjärnornas kampanj ingick den stora internationella kampanj som växte fram, och bidrog till att De 5 frigavs och kunde återvända till Kuba 2014.

Danny Glover var nu inbjuden till examensfestligheterna för 20:de årgången på Havannas Latinamerikanska Medicinska Högskola, ELAM.

Kubas president och Hollywoodstjärnan talade de om vikten av att fortsätta främja kulturutbytet mellan Kuba och USA, som har så många historiska och kulturella beröringspunkter och band, som inte får låta sig brytas ner av Trump-regeringen.

Díaz Canel talade om sin oro över den negativa effekten av USAs återupptagna skärpning av blockaden mot Kuba, och de nedfrysta bilaterala förbindelserna,  men också om sin vilja att fortsätta och utveckla samarbetet med de sektorer i USA som vill gå vidare på den vägen.

Tillsammans med Glover deltog James Early, rektor för Kultur och Kommunikation på  Washingtonbaseerade Smithsonian Institute’s Center för mellanfolkligt kulturutbyte.

Med på mötet var också Allen Warren, ledamot i stadsfullmäktige i Sacramento, Kalifornien och  Dr Luther Castillo,  en honduransk läkare som fått sin utbildning på ELAM.

Från Kubas sida deltog även Noemí Rabaza, första vice ordförande på ICAP, Kubas Institut för Vänskap med folken, och Carlos Fernández de Cossío, chef för ICAPs USA-avdelning.

Eva Björklund 2019-07-25

Källa Granma

July 23, 2019 09:07:38