human_rights3

human_rights3

DN och Jennische/CRD säger sig arbeta för mänskliga rättigheter. Med hjälp av sanktioner, blockad och USA.