Domstolsförhör bevisar Saabs diplomatiska immunitet

befria Alex Saab
Mobilisering i Caracas 20221216 för att befria Alex Saab. Foto: VTV

Domstolsförhöret visar att Alex Saab förtjänar diplomatisk immunitet och avslöjar åklagarens dubbelspel – Ska vi bevittna ännu ett justitiemord?

Den 12-13 december 2022 hölls en bevisförhandling i målet USA mot Alex Saab inför domare Robert Scola i US District Court for the Southern District of Florida. Den enda frågan var huruvida Alex Saab har rätt till diplomatisk immunitet, en fråga som, om den avgörs till hans fördel, skulle leda till att han frigörs från häktet. Jag hade möjlighet att vara med i rättssalen och bevittna förhöret, och det var både fascinerande och avslöjande.

Läs också: Fallet Alex Saab i USA: global utpressning

En diplomat i kedjor
Alex Saab, anklagad för penningtvätt och inte för något våldsbrott, fördes in i rätten i kedjor – handbojor förbundna med kedjor till fotbojor. Saab var klädd i en senapsfärgad overall. Han såg anmärkningsvärt frisk ut med tanke på sina nu två och ett halvt år i fängelse. Håret var långt och uppsatt i en knut i nacken. Saab satt vid försvarsbordet tillsammans med sina advokater från Baker Hostetler. De två raderna bakom hölls tomma av domstolens vaktmästare, förmodligen för att förhindra all kontakt mellan Saab och eventuella besökare i rättssalen – ett drag som återigen verkade onödigt med tanke på att han inte ens är anklagad för att vara en våldsbrottsling. På begäran av hans försvarare tillät domaren att Saab befriades från handbojorna så att han kunde föra anteckningar, skriva förslag till sin försvarare och på annat sätt hjälpa till med sitt eget försvar.

På åklagarsidan fanns två advokater och två agenter från narkotikabyrån (DEA) – återigen märkligt då Saab inte är och aldrig har anklagats för något narkotikarelaterat brott. De två skalliga och breda DEA-agenterna i mörka kostymer var nästan identiska och liknade de mystiska tvillingarna i Breaking Bad som förföljde sina mål med tyst precision och obeveklighet. De senaste åren har DEA-agenterna haft Alex Saab som måltavla, och hans verkliga ”brott” är att han lyckats kringgå USAs olagliga sanktioner för att få fram mat, medicin, bränsle och byggmaterial till Venezuelas folk. Och nu hävdar DEA märkligt nog att Saab var informatör åt DEA – ett påstående som Saab förnekar, men som är avsett att misskreditera honom.

Åklagaren krockar med verkligheten om Saabs diplomatiska status
Försvarets argument var enkelt. Saab var en diplomat, närmare bestämt ett särskilt sändebud, från Venezuela när han tillfångatogs i Kap Verde, ett land utanför Västafrikas kust där Saabs plan stannade för att tanka på vägen till Iran. Försvaret hävdar att Saab därför har rätt till diplomatisk immunitet. Detta, hävdar försvaret, då han uppfyllde tre viktiga kriterier: (1) han befann sig på ett officiellt uppdrag för den venezuelanska regeringen till Iran, där han skulle förhandla om en affär om mat och mediciner, precis som han hade gjort vid minst två tidigare tillfällen; (2) Iran hade accepterat honom som sändebud för detta uppdrag; och (3) han var på väg att fullgöra detta diplomatiska uppdrag vid tidpunkten för gripandet.

Egentligen borde det råda få eller inga tvivel om dessa viktiga fakta och därmed om Saabs diplomatiska status. Åklagaren har därför satsat på att aggressivt förneka verkligheten inför domstolen och hävdat att alla bevis för Saabs diplomatiska uppdrag var efterhandskonstruktioner för att få honom fri. Till exempel hävdade åklagaren att diplomatisk post – ursprungligen förseglad och överlämnad till Saab innan han flög till Iran – framför allt från Venezuelas president Nicolás Maduro till Irans högste ledare Ali Khameni och från Venezuelas vicepresident Delcy Rodríguez till Irans jordbruksminister, skapades efter det att Saab tillfångatogs för att försöka bevisa att han var diplomat, när han i själva verket inte var det. Till åklagarens stora besvikelse gjorde verkligheten sig gällande under utfrågningen.

För att bevisa de viktigaste delarna av Saabs diplomatiska status kallade försvaret Saabs säkerhetsvakt, Juan Carlos Arrieche, som vittne. Arrieche deltog från Venezuela via Zoom och med tolk. Han vittnade om att han följde med Saab till ett möte med president Nicolás Maduro innan hans ödesdigra flygning till Iran via Kap Verde, att Saab fick de diplomatiska påsar som beskrivs ovan och att han bevittnade Saab med dessa precis innan han gick ombord på sitt flyg. Även om detta verkade vara ganska solida bevis var det inte tillräckligt för att åklagaren skulle ge upp.

Manipulering av bevis
Försvaret kallade sedan en ung advokat från Kap Verde, som personligen flög till USA för att vittna. I vad som skulle bli det mest dramatiska vittnesmålet under förhöret utfrågades advokaten minutiöst om hur han kom att träffa Saab i fängelset i Kap Verde och hur han kom i besittning av Saabs egendom, som omhändertagits av Kap Verdes fängelsepersonal. Enligt hans beskrivning träffade han Saab efter att ha fått kännedom om dennes svåra situation och fått veta att han inte, i enlighet med Kap Verdes fängelsepolicy, fått möjlighet att utse någon som skulle ta hand om den egendom som han hade i sin ägo när han greps. Han uppmuntrade Saab att underteckna ett brev där han utsåg sig själv till den som skulle ta emot detta material, vilket Saab gjorde. Lite senare fick den unge advokaten två resväskor som tillhörde Saab, tillsammans med en detaljerad innehållsförteckning. Han upptäckte dock snart att inte allt innehåll förtecknats. När han tog hem väskorna och öppnade dem för att se vad de innehöll, fann han diplomatposten, som inte fanns med i beskrivningen av egendomen.

Den unge advokaten upptäckte att all diplomatpost märkligt nog hade öppnats, vilket avslöjade breven från president Maduro och vicepresident Delcy Rodríguez. Därför inte bara fanns denna diplomatpost, åtminstone enligt advokatens vittnesmål, utan Kap Verde-tjänstemännen var tydligt medvetna om dess existens och därmed om Saabs diplomatiska status. Och det verkar som om USA-myndigheterna eller deras agenter också hade fått kännedom om detta. Försvaret frågade därför den unge advokaten om markeringar högst upp på breven som visade ett datum (20 juni 2020) samt ”jpg”, vilket betyder att breven hade skannats. Advokaten vittnade om att dessa markeringar inte fanns på de brev som han hade sett vid den tidpunkten. De kopior som fanns som bevismaterial och som åklagaren lade fram för försvaret hade dock dessa markeringar, vilket starkt talar för att även om åklagaren försöker hävda att dessa dokument skapades i efterhand, hade kopior av dem faktiskt skannats in och skickats till USA redan i juni 2020.

Med andra ord, USA kände också till Saabs diplomatiska status redan då, och det är åklagaren som nu ljuger om detta för att försöka bygga åtalet mot Saab.

Domaren blev irriterad på åklagarna
Efter denna dramatiska presentation ställde sig sedan den ledande åklagaren upp för att korsförhöra den unge advokaten från Kap Verde. Åklagaren började dock att peppra honom med frågor helt utan koppling till hans upptäckt av de relevanta dokumenten. Försvaret protesterade därför med motiveringen att den var irrelevant. Domare Scola, som framstod som en rättvis och rättfram domare, verkade ha fått nog. Han tittade på åklagaren och frågade honom om han verkligen hade för avsikt att ifrågasätta det faktum att den unge advokaten hade upptäckt diplomatposten. Åklagaren tvingades lite förvånad att svara nekande. Domare Scola, som var irriterad, ställde då den naturliga nästa frågan om varför åklagaren då fortsatte med sin frågeställning. Eftersom denne inte hade något bra svar på det satte sig han ner och rätten ajournerades för dagen.

Utifrån ovanstående bör fallet om Saabs diplomatiska immunitet vara en barnlek, särskilt eftersom prejudikatet i den 11:e kretsen där hans fall behandlas är mycket gynnsamt i denna fråga. Min optimism dämpas dock av det faktum att USAs regering har varit så obeveklig i sin jakt på Saab och att behandlingen av Saab har varit så grundlös att rättvisa i detta fall verkar ganska svår att uppnå. Man kan bara hoppas att rättvisan till slut segrar.

Muntliga argument utifrån den bevisning som lagts fram under den ovan beskrivna utfrågningen är planerad till den 20 december. Domaren har lovat att avgöra frågan om diplomatisk immunitet innan årets slut.

Daniel Kovalik, COHA 221216
/cv

Saab Hearing Proves He Deserves Diplomatic Immunity