Drogerna i Kuba kommer från USA

Morfin. Bild: Creative Commons

Det största inflödet av droger till Kuba kommer från USA

I TV-programmet ”Mesa Redonda”, varnar Alexis Batista Cegrera, som är chef för internationella relationer vid Justitiedepartementet, att konsumtionen av droger fortsätter att öka i världen.

”Uppskattningsvis har antalet brukare ökat från 240 miljoner 2011 till 296 miljoner tio år senare, 2021, nästan 6 procent av världens befolkning.”

Den drog som används mest är cannabis. ”2020 konsumerade 209 miljoner människor denna substans. De senast åren har odlingen av cannabis ökat liksom antalet konsumenter.”

Enligt experten så har många länder försökt minska konsumtionen genom legalisering, men har inte lyckats. Han talade också om ökningen av tillverkningen och användningen av kokain. För att komma tillrätta med problemen är ”fundamentalt fokus på utbildning, prevention och kamp mot den organiserade brottsligheten genom effektivt arbete och social prevention.”

Han betonade Kubas åtagande för att uppfylla alla de multilaterala överenskommelser som tagits av FN.

Kuba är varken tillverkare, förvaringsplats eller transitland för droger till andra länder.

Planetens största marknad för droger är USA som genomgår en opioidkris. Det handlar om en substans som är 50 gånger kraftigare än heroin och 100 gånger kraftigare än morfin. Mellan 2019 och 2021 ökade dödsfallen på grund av överdoser med 94 procent. Än mer alarmerande är att, enligt regeringsuppgifter i USA, dör närmare 200 personer i landet varje dag på grund av opioidmissbruk.

Utvecklingen innebär också en utmaning för Kuba. Inte minst då kriminella organisationer söker nya vägar för transporter. ”Under pandemin var flygtransporterna starkt begränsade och då skiftade distributionen till paket och post.”

I TV-programmet framgick att Kubas kustbevakning och USA:s dito nyligen förföljde en racerbåt med droger. Det gemensamma ingreppet gjorde att man kunde häkta smugglarna och bärga lasten som de slängt över bord, 341 kg marihuana. Härmed fick man fram de nödvändiga bevisen för att kunna åtala smugglarna.

2022 kunde Kubas kustbevakning beslagta 3 512 kilo droger vid 729 ingripanden. Året innan var antalet ingripanden 452.

Dessutom sammanlänkas nu ibland människosmuggling med drogsmuggling, vilket sker med snabba båtar.

USA är den huvudsakliga källan till människosmuggling och att introducera droger i Kuba. De använder sig av resenärer till ön och paketservice för att föra in syntetisk cannabis. Denna är 100 gånger starkare än marihuana och är starkt beroendeframkallande och skadlig.

”Resultaten som vi nådde 2022 bekräftar den kubanska regeringens nolltolerans mot droger.”

Cubadebate 230626 (kraftigt nedkortat – ursprungsartikeln ger en detaljerad bild av införande av droger till Kuba och hur myndigheterna bekämpar droghandeln) (ZT)

El principal emisor de droga hacia Cuba es Estados Unidos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72