Ekonomiska reformer i Kuba för att möta krisen

Ekonomi, Kuba
Tv-sändning om ekonomin. Foto: Presidencia Cuba.

Kubas regering informerar medborgarna om ekonomiska åtgärder

Som framgått i flera tidigare artiklar på Svensk-Kubanskas hemsida är det ekonomiska läget i Kuba allvarligt. Den främsta orsaken är blockaden, som kraftigt förstärkts under Trump. Till det kommer pandemin som stängt ner landet och stoppat den viktiga turistindustrin. Venezuelas ekonomiska kris, på grund av USA:s sanktioner, drabbar också Kuba. Det är kris också i övriga Latinamerika. Men i motsats till Kuba har de andra ländernas invånare inte garanterad tillgång till mat, bostad och hälsovård.

I torsdags framträdde Kubas Ministerråd på TV för att tillkännage en rad ekonomiska reformer för att möta den allvarliga krisen som landet nu upplever. Det var ganska allmän information och fler detaljer utlovas framöver.

Strategin, som godkänts av Kubas Kommunistiska Parti, PCC, är baserat på den nationella planen fram till 2030 om den ekonomiska och sociala utvecklingen. Dessutom på de riktlinjer som tillstyrktes av PCC vid sin VII Kongress 2016. Kubas president, Miguel Diaz-Canel, uppgav också att man tagit hänsyn till en allmän debatt som förts såväl inom akademiska kretsar som på sociala medier.

Planen trycker på ett angeläget behov av reformer. Målen innefattar: att öka inhemsk produktion och minska import; att tillåta inhemsk efterfrågan spela en större roll i ekonomin, att garantera ökad självständighet för såväl privata som statliga företag och att främja partnerskap mellan de båda sektorerna; att vidmakthålla den centrala planeringen av ekonomin och fortsatt reglering av marknaden.

Produktion av livsmedel prioriteras. Det behövs högre produktivitet och effektivitet i jordbrukssektorn. Reformer för den privata sektorn tillåter export och import av varor och tjänster. 37 statliga företag kommer att fungera som mellanhänder när det gäller export från den icke-statliga sektorn för att hålla de ekonomiska marginalerna begränsade.

Fler kooperativ tillåts nu också utanför jordbrukssektorn. Fler licenser ska utfärdas och fler typer av arbeten och tjänster kan få sådana. Det diskuteras hur man kan använda penningförsändelser från utlandet för produktiva ändamål, inte enbart konsumtion.

Kuba tar bort det tioprocentiga påslag som tidigare gällt för US dollar. Butiker ska få sälja varor i hårdvaluta för att öka mängden hårdvaluta på ön. Man arbetar för att etablera en grossistmarknad med produkter som kan köpas i hårdvaluta av såväl statliga som privata företag. Affärer som använder de inhemska valutorna CUP och CUC ska fortsätta att verka men begränsa sortimentet till ca 50 prioriterade varor.

Kuba står för närvarande inför en likviditetskris på grund av en försämrad ekonomi som var ansträngd redan innan Covid-19. Denna kris har dramatiskt försämrats under de senaste månaderna när turism, en av de viktigaste källorna till hårdvaluta, stoppades. I och med att andra länder också drabbas minskar penningförsändelserna till Kuba. Kuba har brist på livsmedel, medicin och andra varor.

Den kubanske ekonomen Pavel Vidal Alejandro vid Universitetet Javeriana i Cali, Colombia, förutser ett fall på 10 procent i Kubas BNP i år, och fortsatt tillbakagång 2021. Enligt CEPAL, The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, kommer Kubas BNP att krympa med 8 procent i år på grund av Covid-19. Samtidigt förutser CEPAL en tillbakagång på 9,1 procent för hela regionen, den mest dramatiska minskningen sedan dessa data började registreras. CEPAL tror att arbetslösheten i regionen hamnar på 13,5 procent, vilket är mycket allvarligt då det är nästan två gånger så mycket som under recessionen 2008. Det kommer att leda till ökad extrem fattigdom, ojämlikhet och penningförsändelser till regionen kommer att minska eftersom alla ekonomier drabbas.

Cuba Central Team (USA) 200717 (något nedkortat)

Cuba Announces Economic Reforms

Några utdrag från Ministerrådets information till medborgarna:

·        Presidenten varnade för den nära alliansen mellan USA:s regering, den kubanska kontrarevolutionen och den venezolanska oppositionen. ”John Boltons bok visar hur USA använder sig av förtal och lögner som förevändning för sin inblandning, hur de använder sig av korruption och mutor, besattheten mot Kuba och Venezuela. I boken framgår hur de styrt förföljelsen av vårt land för att hindra oss från att kunna köpa olja.”

·        Det stör USA att vi får stor prestige genom resultaten [i kampen mot Covid-19 i Kuba och i utlandet] Det förklarar ökningen av USA:s aggressivitet mot våra finansiella transaktioner, frysningen av kubanska tillgångar i andra länder, olika aktioner för att smutskasta de kubanska ledarna, de nya begränsningarna av penningförsändelser från utlandet, förföljelsen av företag som har affärer med Kuba och de ständiga försöken att skapa en situation i Kuba som kan utlösa en social revolt.

·        Under alla omständigheter är det mest effektiva sättet att få gillande att göra saker och att göra dem bra. Kuba, som ett av få länder på liknande utvecklingsnivå, har möjlighet att göra dem bra. Vi har de nödvändiga institutionerna och infrastrukturen som kan bidra till vår strategi och vi har det nödvändiga humankapitalet.

·        Mitt under de pågående utmaningarna fortsätter vi att söka lösningar för alla. Det finns inget annat land i världen som bekymrar sig om att alla dess invånare ska kunna äta varje dag. Här får jordbrukaren, restaurangägaren, stadsbon och den som är statligt anställd, alla får lika mycket ris [genom ransoneringssystemet]. I vilket annat land har man det så?

·        Varför har inte Kuba mer hårdvaluta. Bland annat på grund av blockaden och de finansiella sanktionerna. Vi kan inte exportera det vi vill, för varje gång vi exporterar till någon försöker de skära av denna export; varje gång vi lyckas få en kredit försöker de stoppa den. De försöker hindra drivmedel från att nå Kuba. Så då måste vi handla på andra marknader, till högre priser.

·        Som regering är det vårt ansvar att lyssna, se och delta. Vi måste skilja på ärlig kritik och värdefulla förslag från illvilliga och ogenomförbara. Vi måste svara, förklara, argumentera och tillämpa allt som främjar oss. Bara så kan man få förtroende från majoriteterna och när det visar sig att allt vi gör, gör vi för att rädda landet och gå framåt.

·        Med förnuftig användning av våra resurser har vi lyckats få kontroll över pandemin. Vi sörjer förlusten av 87 liv, men vi tröstar oss och gläder oss åt att inte ett enda barn och ingen inom hälsovårdssystemet har avlidit. Vårt hälsovårdssystem har inte kollapsat. Vi har uppnått odiskutabelt goda resultat.

·        Vår revolution har genom sin historia har kontinuerligt bevisat sin hängivenhet för social rättvisa. Ingen lämnas åt sitt öde i vårt land. Så har det varit, så är det och så kommer det alltid att vara. Det är vi skyldiga folket som vi tillhör: vi respekterar det och arbetar för dess välbefinnande.

·        Det har gått fyra månader utan någon turism, vilket betyder avsevärda inkomstbortfall. Till det kommer att vi inte exporterat vissa produkter och för andra har efterfrågan minskat på den internationella marknaden.

Cubadebate 200716 (kraftigt nedkortat)

Gobierno cubano informa sobre nuevas medidas económicas

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72