En av ledarna för MAS i Bolivia intervjuas

Bolivia MAS
Andrónico Rodríguez t.v. Video på thegrayzone.com

Intervju med en av ledarna för Bolivias socialistparti

Nedan en lite längre intervju med en av ledarna i MAS, Bolivias socialistparti. Intervjun gjordes vid årsskiftet, innan MAS ännu utsett Luis Arce till sin presidentkandidat och innan valschemat tillkännagivits. Också innan Evo Morales förbjudits att ställa upp till valet till senaten, just för Cochabamba, där också Rodriguez hör hemma. Rodriguez utsågs alltså inte till presidentkandidat, som intervjuaren tror när de träffades. Han är nominerad till andra poster.

Exklusiv intervju med den blott 30-årige Andrónico Rodriguez, ledare för sex bondefederationer i Chapare, regionen i Cochabamba. Där kokabladen växer, men inte för kokainframställning utan för de 13 olika medicinska och naturliga egenskaper denna kontroversiella planta representerar.

För bolivianerna är kokabladen oundgängliga i det dagliga livet. Men de elaka tungorna i väst och den politiska högern, fiende till att Bolivias folk bryter sig ur kolonialismens grepp, eller USA-ambassaden och CIA:s megafoner i världen använder, den tusenåriga produktionen av kokablad i Bolivia som förevändning för att anklaga Evo Morales som en ”kokakung”.

 

I intervjun med ANDRÓNICO RODRÍGUEZ, gjord av USA-reportern WYATT REED från ”grävarportalen” Grayzone, ställs den centrala frågan;

Är det möjligt att genomföra ett hederligt val som kontrolleras av kuppmännen och kuppdamen Jeanine Añez med uppbackning av USA?

RODRIGUEZ ÄR SKEPTISK och säger att det internationella deltagandet med valexperter är avgörande. Hans och det socialistiska partiet MAS, som är Bolivias ojämförligt största och bäst organiserade och som vunnit kvalificerad majoritet i den bolivianska kongressen sedan tio år, menar att det råder en stor ovisshet och att OAS, de Amerikanska Staternas Organisation inte representerar någon som helst trovärdighet efter att ha agerat som ett direkt verktyg i händerna på statskuppens arkitekter och USA.

Andrónico Rodriguez är 30 år, arbetarorganisatör och talar om extremhögerns USA-stödda kupp, förföljelsen av vänsterpartiet MAS och hur de kommande valet kan riggas och manipuleras.

Den USA-stödda militärkuppen som störtade Bolivias demokratiskt valda regering i november har inte lyckats knäcka motståndet från vänstern. 18 december hade Rörelsen Mot Socialism, MAS, Evo Morales´ parti, sin största manifestation sedan kuppen. Det skedde i staden Shinaouta i den nu autonoma Chapareregionen.

50 000 hängivna MAS-supportrar marscherade till stadens stadium för att fira 14-årsdagen av Morales historiska valseger 2005. Då slog Morales, som kommer från landets ursprungsbefolkning, högerns kandidat i första valomgången. Det skedde i en jordskredsseger som ledde till mer än ett decennium av revolutionära förändringar. Så gott som allting som bolivianerna har i detta samhälle – vägar, skolor, hälsovårdscentraler – tillskriver de Evo.

Men förutom att hylla en särskild person eller projekt så var MAS-aktivisterna här för att fira den ”Förändringsprocess” som deras parti gått i spetsen för vad gäller kulturell och ekonomisk politik. Det är exakt denna politik som den icke-valda extremhögern vid makten försöker vända. Det trots att det inte har något val eller legalt mandat att göra det.

För att diskutera denna politiska omvälvning satte jag mig ner med Andrónico Rodriguez som just kom från ett möte med andra ledare och som tros bli Evo Morales efterträdare.

Bara 30 år, men Rodriguez framträder med en tyngd och självförtroende som få politiska ledare någonsin uppnår. När mötet i Shinaota närmade sig slutet, drogs tusentals MAS-medlemmar till podiet för att få en chans att skaka hans hand eller bara få en glimt av mannen som tros representera det föryngrade partiet.

Till och med media som stöder kuppen har erkänt att den magnetiske Rodriguez, ledare för det mäktiga facket ”Sex Federationer från Tropikerna”, är den mest populäre ledaren i de kommande valet. Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar Rodriguez i ledningen. I ett annat land skulle en långvarig ledning över varje annan kandidat vara en stark indikator på valframgång.

Men Bolivia är inte ett sådant annat land. MAS-aktivisterna fruktar att det under överskådlig framtid kommer att regeras av en djupt impopulär junta, som enbart lyckades erövra presidentposten genom militärt stöd och genom att framtvinga avgångar hos alla som stod i tur att ta över enligt grundlagen. Det gjordes genom kidnappningar och utpressning.

Jag frågade Andronico Rodriguez om vägen framåt och ifall han tror att valen blir rättvisa. Han varnade för att kuppregimen kommer att göra allt för att hålla sig kvar vid makten.

Nedan en lätt redigerad avskrift av vår konversation:

Wyatt Reed: Tack för att du tar dig tid. Min första fråga är denna: hur kan man lita på de kommande valen när man vet att den installerade regeringen just nu håller på att skapa en partisk Valdomstol?

Andronico Rodriguez: Vi är väldigt öppna för att det i valet inte finns några garantier att det kommer att genomföras på ett transparent sätt. Det är därför vi ber om internationella valobservatörer, men också en valkommission från EU och andra trovärdiga organisationer.

Vi litar inte längre på OAS. Vi vill att OAS håller sig borta från valprocessen. Det finns internationella organisationer som är specialiserade inom detta område. Vi vill inte bara ha organisationer utan också att demokratiskt valda regeringar skickar observatörer och skapar en valkommission som kan arbeta tillsammans med Högsta Valdomstolen för att genomföra röstprocessen. Olyckligtvis finns det folk som är väldigt partiska, antingen till förmån för den nuvarande regeringen eller andra högerregeringar från det förflutna som nu kan bli medlemmar i Högsta Valdomstolen och i departementen. De har i stort sett hela regeringsmakten, de styr alla statliga myndigheter och de trakasserar och hotar alla våra ledamöter som utför – som de ska – sitt arbete i urvalet av medlemmar i Högsta Valdomstolen.

Det vi ber om är att förutsättningar och garantier ges. Till att börja med, ingen förföljelse eller legala åtgärder mot vår kampanjchef, som är Evo Morales. Och vi vill ha en internationell valkommission som kan genomföra valprocessen tillsammans med Högsta Valdomstolen. Om inte, blir det omöjligt att garantera att valet kommer att vara fullständigt transparent.

Uppriktigt sagt vill jag säga att Bolivias höger väntar på rätta tillfället att genomföra val. Om det inte är rätt ögonblick, kommer de att uppskjuta valet. Eller, om de har tillräckligt många medlemmar i nationella och regionala domstolar som stöder dem, kommer de med säkerhet sammankalla val omgående. Det finns en total osäkerhet, framförallt för MAS, vad de factoregeringen försöker göra med valen.

WY: Om man hade kunnat göra om det som hänt, skulle ni ha bjudit in OAS igen för att övervaka valet?

AR: Vi anser att OAS ska hålla sig utanför denna valprocess. Deras kommission och representanter är väldigt partiska i sina politiska åsikter. Det har de alltid varit, oavsett om det gäller Nicaragua, Venezuela eller Argentina; val som de ifrågasatt. Om nu dessa gentlemän skulle komma tillbaka till Bolivia så skulle de ha väldigt liten trovärdighet i vad de säger till det bolivianska folket. Om de kommer, så bör det vara som observatörer.

Vi kommer, genom våra parlamentsledamöter, kräva en valkommission som inte innefattar OAS. Men vi vill att demokratiskt valda regeringar ska vara en del av valprocessen för att den ska bli transparent.

WY: Har du märkt någon inblandning från USA-regeringens sida i Bolivia?

AR: Ja, det är helt uppenbart. När presidenten (Evo Morales) avgick, var de första att applådera och uttala sig offentligt presidenterna i USA och Brasilien. USA:s president har gratulerat Añez. Det finns klara bevis för att de stått bakom allt detta. Det värsta är att herr Almagro (OAS´ chefen) skamlöst gratulerade ”civilkommittéerna” [de våldsamma fascistiska grupper som leds av bland andra Camacho] och den nuvarande regeringen för att de återställt demokratin. Vilken demokrati? Så många dödade, arresterade, skadade, förföljda.

Det är en oerhört selektiv förföljelse. De begår brott och inget händer. Det finns paramilitärer i Cochabamba överallt. De trakasserar folk, men kallar sig ”försvarare” av medborgarna. Men när vi säger något mot regeringen så är vi ”uppviglare” och ”terrorister”. Så vad är det för en demokrati de återställt? Det är därför vi är väldigt kallsinniga till OAS-chefen liksom till USA:s president som applåderar och välkomnar denna de-facto regering.

WR: Vad är de nästa stegen för partiet, sociala rörelser och det bolivianska folket?

AR: De sociala rörelserna behöver växa. 2005 började vi bygga en ny stat, en mångnationell stat. Demokratin har breddats och utökats mer än någonsin. Det finns viktigt deltagande från alla bolivianer, oavsett om de är Quecha, Aymara, Guarani eller från andra nationer och kulturer. Det går inte att stympa. Det är därför de sociala rörelserna är mer beslutsamma än någonsin. Alla, absolut alla av oss, anser oss vara Evo Morales. Det betyder att det i våra hjärtan och sinnen finns ett arv, lärdomarna, vissheten och visheten som presidenten lämnade och som ger oss ett stort ansvar.

Han är fortfarande med oss. Saken vi kämpat för, vårt patriotiska program, det fortsätter. Det vi gör nu är att ha möte efter möte, stora manifestationer i syfte att stärka och förena de sociala rörelserna. Vår uppgift nu är att konsolidera de säkra rösterna, partirösterna. Det oavsett vem som är kandidat. Det som är bra är att MAS, i motsats till högern, har sina trogna väljare.

Högern är som idrottsmän som efter en säsong letar efter lag som ger dem bättre betalt. Många av deras kandidater har inget parti. De ser efter vad partier har att erbjuda dem. Olyckligtvis har de ingen vision för landet, de har ingen plan, de har inget ledarskap. De är enade mot ett ledarskap som består av ursprungs- och lantbefolkning och som inneburit stora förändringar i Bolivia. Det är därför nästa steg är att stärka våra röster, röster för vårt parti. Vi kommer att med stort ansvar välja våra kandidater till president och vicepresident, liksom till representanter i Parlamentet.

Det här kommer att ske i överensstämmelse med det schema som Högsta Valdomstolen slår fast. Om det finns förutsättningar och garantier så kommer vi att ställa upp. Om inte, måste jag ärligen säga att då måste vi utvärdera det med de sociala rörelserna. Vi kommer att se hur vi kan rätta till situationen. Den är inte alls bra nu med arresteringar, paramilitärer som trakasserar folk och laglöshet. Det är därför vi kräver garantier för att kunna genomföra valprocessen.

WR: Tack så mycket Andrónico Rodríguez

The Grey Zone 20191229

Bolivian labor leader speaks out after far-right coup: Interview with Andrónico Rodríguez