En berättelse från resan med Medicinare för Kuba 2013

Från tacksam mamma vars son utbildats på ELAM
Från tacksam mamma vars son utbildats på ELAM

Från tacksam mamma vars son utbildats på ELAM

Söndagen den första december 2013 for vi, en grupp på 14 personer, på en två veckors studieresa med Medicinare för Kuba. Gruppen var homogen vad gäller ålder, 40-70 år ca, men heterogen vad gäller profession: Flera som arbetade inom psykiatrin som läkare eller sjuksköterskor, ett par sjukgymnaster, sjukvårdstolkar, sjuksköterskor, hälsoupplysare, folkhälsovetare.

Läs hela artikeln PDF