Cuba_2019

Cuba_2019

Kubanska hälsovårdsarbetare finns i 65 länder med 30 000 personer. De har under årens lopp genomfört 13,6 miljoner operationer, utfört 14,3 miljoner vaccinationer, genomfört 3,1 miljoner ögonoperationer inom ”Operation Mirakel”.
Under 56 års arbete har de tagit emot 1,9 miljarder patienter
De har förlöst närmare 4 miljoner barn
De kubanska insatserna har räddat 6,5 miljoner liv