Resumé

Kuba nr 2 2017

Om utmaningar mellan marknad och solidaritet, Missnöje och kritik, grannsamarbete, Växande turism av olika slag, Alternativ hälsovård och Fredskampen i världen, Mediala nidbilder och Kuba-solidaritet.

Kuba kryssar mellan marknad och solidaritet för att kunna behålla och utveckla sitt socialistiska samhälle. Att få fart på ekonomin trots USAs fortsatta utsvältningsblockad är det stora problemet. Sedan 90-talets överlevnadskris – efter Sovjetblockets sammanbrott – och införande av privata företag och marknadspriser inom vissa områden samt flerdubbling av den internationella turismen, har ekonomiska klyftor uppstått. De är mycket små i internationell jämförelse, men strider mot socialistiska ideologins grundläggande jämlikhetskrav och har medfört inslag av inkomstklyftor, korruption och missnöje som kritiseras uppriktigt och seriöst i både offentliga och sociala medier. Flertalets löner är låga men kompenseras av kostnadsfri utbildning och hälsovård, ofta bostad, och subventionerad mat, kultur, kollektivtrafik mm – som på andra håll kostar mycket.

Många grannskapsprojekt för bättre fysisk och social miljö
I Gamla Havanna finns Quisicuaba, ett mångreligiöst, spiritistiskt samfund med en vidlyftig symbolvärld ur tre traditioner: den afrikanska, den spiritistiska och den kristna. Här samsas Jungfru Maria, Buddha och afrokubanska altare, m.fl. religiösa symboler. ”Innanför dörrarna är vi ett religiöst samfund, på gatan är vi ett grannskapsprojekt”, förklarar ordförande Enrique Alemán. Quisicuaba överbryggar religiösa och kulturella motsättningar, välkomnar alla barn och gamla, kvinnor och män, alla hudnyanser och särskilt de som har det svårt och söker fotfäste och mening i tillvaron. I Romerillo, ett nedgånget grannskap i Marianao, började Kcho – en av Kubas mest framstående konstnärer – 2014 bygga ett ”Konstlaboratorium” utan vinstintresse, för konst, kultur, experiment, utveckling, upplevelse, kunskap i ett gammalt skolbussgarage. Det ledde i samarbete med kommunen och grannarna till stora förbättringar också av grannskapets sociala och fysiska miljö. Med utställningar, bibliotek, skaparverkstäder, datorsalar, film och teater blev Konstlaboratoriet vallfartsort för såväl Havannabor som turister.

Populärt turistmål, och för besökare av många slag
I Gamla och Centro Havanna räddas kulturarvet med varsam upprustning. För byggnadsälskare kan knappast finnas en mer spännande miljö: tusentals byggnader från tidigt 1800-tal till tidigt 1920-tal, många upprustade, andra med byggnadsställningar för pågående arbete. Generationer av yrkesfolk utbildas i konsten att restaurera: murare, glasmästare, finputsare, snickare mm.

Kubas popularitet som turistmål leder till fler guideböcker, men tunnsått på svenska. Nu har Fyris Reseguider givit ut ”CUBA”, översättning från engelska, slarvigt gjord med mer eller mindre allvarliga faktafel. Men utan det vanliga rabiata hatet mot socialistiska Kuba. Boken är i stort sett aktuell och får med de viktigaste sevärdheterna, med i huvudsak aktuella och relevanta uppgifter.

Och mellan jul 2016 och påsk 2017 sjösattes ett nytt turistäventyr. Då bröt en katamaran nya vatten för turism med en färd runt hela Kubaön och Ungdomsön, med landstigning, proviantering och byte av passagerare/arbetslag varje vecka. Sammanlagt 29 kvinnor och 33 män hade valt detta nya perspektiv på Kuba.

Hälsovård och fred
Kubas enastående hälsovård tilldrar sig också omvärldens intresse, liksom den utbredda användningen av KAM, Komplementär Alternativ Medicin. I Kuba kallas den Natur- och Traditionell Medicin, MNT, och ingår i läkarutbildningen. Om patienter föredrar MNT, så får de sådan. Lidice Verdecia, specialist på MNT, har varit på kongresser i Peru, Italien, Tyskland och Sverige – Karolinska institutet – och berättar om hur hon sett läkare ta emot presenter och förmåner från läkemedelsbolagen för att skriva ut deras produkter åt patienterna. Klart att de är negativt inställda till alternativmedicin. Storbolagen säljer ju ingen sådan. Men anhängare kan resa till Kuba.

Kuba är också platsen för internationella fredssträvanden, som Världsfredsrådets återkommande Internationella Fredsseminarium för avskaffandet av alla utländska militärbaser. Seminariet äger rum i Guantánamo, den del som USA ockuperar sedan 1903 för sin militärbas, sedan länge också tortyrläger. Medan Havanna i flera år var säte för de förhandlingar för fred i Colombia som Kuba och Norge ledde till ett lyckligt slut.

Sila mygg och svälja kameler
Att efter ett halvår i Indien läsa om Kuba i svenska medier med anledning av Fidel Castros bortgång, när alla fann det påkallat att ansluta sig till kören av fördömanden av påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter, påminner om Bibelns liknelse att ”sila mygg och svälja kameler”. De överlägsna skriverierna, den nedsättande tonen om ”diktaturen Kuba”, det bortskämda perspektivet – så mycket de inte ser, inte minst det egna osynliga filtret som hindrar egentlig förståelse. När det gäller Kuba är det verkligen optiken det hänger på, och den egna synskärpan.

Solidaritet med Kuba, USA måste häva blockaden
Solidariteten med Kuba och kravet på USA att häva sin Kubablockad fanns som vanligt med i 1:a Maj-tågen runt om i Sverige. Kuba visar att en annan värld är möjlig, där människovärdet inte bestäms av pengarna, det ger hopp åt fattiga och förtryckta. Vi behöver Kuba! I en del städer firades dagen med flera manifestationer och där visade medlemmar i Svensk-Kubanska stödet till Kuba med fanor och banderoller och flygbladsutdelning mot USAs blockad. I år också solidariteten med Venezuela och Bolivarianska Revolutionen, hårt ansatt av USAs inblandning för att störta den folkvalda regeringen, enligt samma modell som mot Salvador Allende i Chile, dock uppdaterad och kraftigt uppblåst.

Och mycket, mycket mer …

Hela artiklar kan läsas på Globalarkivet