Energieffektiv byggnation i Havanna

Foto: Televisión Cubana

Energieffektiv byggnad i Havanna

Ett och ett halvt år efter att projektet för energieffektiva byggnader (3XE) inleddes har man gjort framsteg när det gäller att minska förbrukningen av energi och fossila bränslen i vad som kommer att bli en nationell referensanläggning på detta område: huvudkontoret för CEDAI, Empresa de Automatización Integral [Företaget för integral automatisering], i Havanna.

I ett exklusivt samtal med Kubas nyhetsbyrå ACN informerade projektchefen Norge Hernández Castro, hur man kommer att tillämpa detta initiativ, som finansieras av EU inom ramen för Euroclima plus, och hur det kan återverka på andra delar av ekonomin när det gäller att skapa en modell för energieffektiva medelstora byggnader på Kuba. Han betonade vikten av detta projekt, som främjar kultur och innovativt tänkande.

Omvandlingen av CEDAI-byggnaden, som ligger på Avenida de los Presidentes (G) i Vedado, till en effektiv anläggning kommer igång i och med att panelerna med solceller tas i drift denna månad, när monteringsarbetet är klart.

Ingenjören kommenterade att byggnadens energimatris kommer att ändras genom att cirka 32 procent av elbehovet genereras med förnybara källor, vilket kan kompensera en del av anläggningens förbrukning och täcka det årliga behovet av elfordon som under första kvartalet 2022 kommer att införlivas i företagets fordonsflotta. Därmed minskas förbrukningen av fossila bränslen med uppskattningsvis 18 ton per år.

De civila och elektriska arbetena med laddplatser är nästan klara, med ett integrerat ledningssystem för övervakning och verifiering.

Hernández Castro sade att det gick långsamt framåt under 2021 på grund av pandemin, som hotade införseln av viktiga resurser till landet på grund av globala logistikproblem.

Inom 3XE-initiativet har man utbildat nästan 190 specialister, varav många kvinnor, i energieffektivitet och förnybar energi i medelstora byggnader.

Ett annat resultat är upprustningen av pionjärpalatset ”Ernesto Che Guevara”, där barn kommer att få lära sig mer om energieffektivitet genom vetenskapligt-tekniska aktiviteter.

Denna lösning, som finansieras av EU och med stöd av den spanska byrån för internationellt utvecklingssamarbete (AECID), innebär en omvandling av systemen vid CEDAI:s huvudkontor genom åtgärder som bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av växthusgaser.

Tribuna de La Habana, 220203 (Översättning: C.Vaple)

Avanza activación de edificio energéticamente eficiente en La Habana

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)