Ett projekt i enlighet med Fidels dröm

Foto: El Artemiseño

Fernando Funes med fru Claudia Álvarez har i april varit på ett intensivt femdagarsbesök i Sverige. Syftet med besöket – finansierat av Mariafonden – var att utbyta erfarenheter med svenska ekologiska småodlare och att öka kunskaperna om Kuba och dess jordbrukssektor. Vi fick en detaljerad beskrivning av hur forskaren mitt i livet kände behovet av att inte stanna vid teorin utan att ge sig i kast med praktiken och bli bonde.
Finca Marta är ett litet jordbruk om 8 hektar med mest grönsaker men också djurhållning och biodling. Men grundarna nöjer sig inte med det utan har stora planer för framtiden. Gården är numera ett enskilt företag som också samarbetar med  bl.a. frihandelsområdet Mariel. Man utökar sina egna odlingar och har börjat samordna ett hundratal gårdar med olika profil i närområdet. Ambitionen är att Finca Marta ska bli navet i en social, ekologisk och ekonomisk modell för en levande landsbygd med växande befolkning som kan bidra till att Kuba närmar sig självförsörjning och ökad export.

Finca Martas lokala utvecklingsprojekt godkänns

Kommunförvaltningen i Caimito analyserade och godkände nyligen det lokala utvecklingsprojektet Gemenskapen Siete Arroyos [Sju bäckar] för hållbart jordbruk, som presenterades av Dr Fernando R. Funes Monzote, VD för Finca Marta.

Det lilla agroekologiska företaget Finca Marta är den genomförande enheten för detta lovande ekonomiskt-produktiva projekt, vars strategi är att producera och sälja livsmedel med beaktande av livsmiljön och mänsklig utveckling i området.

Detta fortfarande nya projekt (fas 1), som beräknas pågå i fem år, har en initial investering på mer än tre miljoner CUP och 60 000 USD under det första året.

”Det är integrerat i den lokala utvecklingen av hållbart jordbruk, med olika produktioner, främst grönsaker, frukt, honung och olika rotfrukter… för att stärka producenter och företag i kommunen”, säger vice kommundirektör Juan Ramírez.

Han tillade: ”Det är ett projekt i enlighet med Fidels dröm om att förena universitet och landsbygd, eftersom det kommer att välkomna studenter att utföra praktiska aktiviteter på gårdarna”, i linje med hur man arbetar på Finca Marta, som kombinerar vetenskap och landsbygd för att uppnå större och effektivare produktion.

Fernando Funes och Claudia Álvarez, Finca Marta Foto: Jan Strömdahl

I ledningen för projektet ingår kommunstyrelsen och Mariels utvecklingszon (ZEDM), som dessutom har etablerade kontakter med de kommunala och provinsiella delegationerna för jordbruksministeriet, Artemisas universitet, tekniska högskolan CUJAE samt CITMA (ministeriet för vetenskap, teknik och miljö).

Den nuvarande kontexten för den kubanska ekonomin kräver innovativa lokala utvecklingsinitiativ som detta, som bidrar till ekonomiskt och socialt välstånd, genom modeller för företagsledning, riktade till jordbrukets produktivitet och hållbara arbetssätt. Det är därför Siete Arroyos prioriterar det naturliga, utan att störa balansen vad gäller platsens flora och fauna.

”Gemenskapen kommer att bestå av minst ett dussin olika gårdar, som utöver sin produktion kommer att erbjuda utbildnings- och rekreationsmöjligheter, där agroturism kommer att utgöra ett komplement till producenternas och samhällets inkomster”, förklarar Roberto Sánchez Medina, teknisk chef på Finca Marta.

Och han tillade: ”Vi ser Finca Marta som en möjlighet att på lokal och nationell nivå uppnå den nödvändiga koppling som de olika ekonomiska aktörerna behöver för att skapa välmåga och välstånd på ett hållbart sätt.”

Om vi ​​tittar på de många outnyttjade markerna i området, marker som kan användas för livsmedelsproduktion och samtidigt skapa sysselsättning på landsbygden, är det en minst sagt mycket klok plan – till och med nödvändig.

Isabel González Pérez, El Artemiseño 230421 /cv

Aprobado proyecto de desarrollo local de Finca Marta

 

Läs mer om Finca Marta på deras hemsida (spanska)