EU försöker pressa Kuba till att distansera sig från Kina och Ryssland

EU:s utrikeschef Josep Borrell. Foto: Wikimedia, Pietro-Naj_Oleari

EU försöker pressa Kuba till att distansera sig från Kina och Ryssland

EU:s ”utrikeschef” Josep Borrell besökte nyligen Kuba. Han framhöll att EU är Kubas största handelspartner och förbundna till ”ömsesidig respekt.” Borrell uppmanar enträget Kuba att ”stärka” sina relationer med EU i motsats till med Ryssland och Kina.

Borrell var i Kuba mellan 25 och 27 maj för att leda Kubas – EU:s gemensamma råd. Han träffade också ”entreprenörer och europeiska diplomater”. Borrell upprepade EU:s position att det är Kubas främsta handelspartner och slog fast att, trots de utmaningar som USA:s blockad innebär och Kubas ökande band med Ryssland, är EU fortfarande beslutet att vidmakthålla en relation av ”ömsesidig respekt” med Kuba.

Refererande till en rad avtal som Kuba och Ryssland nyligen ingått, betonade Borrell att EU ”är en viktigare handelspartner än Ryssland och Kina.” För närvarande står EU för en tredjedel av Kubas utrikeshandel medan Ryssland bara står för åtta procent.

Förutom att stärka de ekonomiska banden med EU uttryckte Borrell behovet för Kuba att förbättra sina relationer med USA. Utgångspunkten måste vara Kubas erkännande och fördömande av Rysslands ”oresonliga aggression” mot Ukraina.

Borrell hävdade att EU strävar efter ömsesidig respekt och samarbete för att förbättra de kubanska medborgarnas liv. Inför ett kommande möte mellan EU och de Latinamerikanska och Karibiska Staterna CELAC, 17 och 18 juli i Bryssel, försäkrade Borrell att det kommer att hållas en ”dialog om mänskliga rättigheter”. Hans uttalande kom några dagar efter att åtta NGO:er uppmanat EU att främja sitt åtagande till demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter, och uppmana Kuba att upprätthålla alla rättigheter för sina medborgare. EU kommer att sända en ”människorättsutsänd” för att ta upp protesterna i juli 2021, men inte ställa tvingande krav på regeringen.

Cuba Central Team 230530

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72