EU kritiserar blockaden mot Kuba

Foto: EmDee. Creative Commons

EU kritiserar åter igen blockaden mot Kuba

I en deklaration som publicerades idag bekräftade EU sitt fördömande av USA:s blockad av Kuba liksom sitt beslutsamma fördömande av blockadpolitikens extraterritoriella räckvidd. 

Blockaden har en skadlig inverkan på Kubas ekonomiska situation och påverkar på ett negativt sätt den kubanska befolkningens levnadsstandard.

Som representant för Vänskapsföreningen Valencia – Kuba José Martí, hade Rocio Raya inför EU-parlamentet presenterat konsekvenserna av drygt 60 års belägring. Han fördömde kränkningarna av internationell rätt och krävde av EU och dess institutioner att de agerar med fasthet mot detta beteende från USA.

I dokumentet från EU-kommissionen anges det som önskvärt att avsluta Washingtons politik mot ö-nationen. Det är något som skulle spela en avgörande roll i Kubas ”väg mot modernisering, reformer och hållbar tillväxt.”

Förutom att drabba kubanerna så påverkar USA:s sanktioner och andra ensidiga åtgärder EU:s ekonomiska intressen. EU erkänner inte den extraterritoriella tillämpningen av handlingar som vidtas av tredje land, sägs det.

Dessutom är man överens om att denna politik strider mot internationell rätt och Kommissionen försvarar ekonomiska aktörers rätt i EU att ingå legitima och lagliga avtal med kubanska partners.

”Kommissionen kan inte acceptera sanktionernas extraterritoriella verkningar på EU:s ekonomiska och kommersiella relationer med Kuba”, framhålls det.

Enligt Kommissionen kommer den att fortsätta att använda sina mekanismer för att bemöta denna situation och skydda sig mot missbruk. Det kommer att överväga ytterligare åtgärder i denna riktning. I det sammanhanget nämndes Statuterna om Blockaden och viljan att tillämpa dem för att bemöta blockadlagarna Helms-Burton. Speciellt gäller det Artikel III, som aktiverades 2019 av dåvarande president Trump, för att förstärka kvävningen av ön genom att beröva det utländska investeringar.

EU-Kommissionen sammanfattar sitt svar med att det inte erkänner de extraterritoriella tillämpningarna av USA:s sanktioner och kommer att behålla sina band med Kuba enligt det avtal om politisk dialog och samarbete som finns.

Cubainformacion 220421

UE reitera rechazo al bloqueo contra Cuba y su extraterritorialidad

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72