EU motsätter sig blockaden och undertecknar avtal med Kuba

Stefano Manservisi, EU-kommissionens generaldirektör för internationell utveckling och samarbete, och Kubas viceminister för utrikeshandel och -investeringar, Ileana Núñez Mordoche, undertecknar samarbetsavtalet på Kubas UD.  Foto: José Manuel Correa

Kuba meddelade ratificeringen av Avtalet om politisk dialog och samarbete med Europeiska Unionen, vilket inkluderade undertecknandet av ett avtal om hållbar utveckling för mer än 60 miljoner euro. Mötet ägde rum i Havanna.

Den gemensamma agendan inriktades på program mot klimatförändringar, till förmån för livsmedel och för handel och kulturutbyte, med betoning på Kubas historia.

EU-kommissionens generaldirektör för internationell utveckling och samarbete (Devco), Stefano Manservisi, sa till pressen att EU förespråkar handel och motsätter sig godtyckliga lagar om investeringar på Kuba, en ståndpunkt EU har sedan årtionden.

EUs ståndpunkt innebär ett starkt steg inte bara mot en konsolidering av sina intressen i önationen, som exempelvis inom turismen, utan utgör också en del av ställningstagandet mot den extraterritoriella karaktären i USAs blockad och hotet om aktivering av olika avdelningar i Helms-Burtonlagen.

EU-företrädaren förklarade dessutom att hans avdelning förberett de nödvändiga lagliga vapnen för att motverka alla åtgärder från USA mot europeiska intressen på Kuba.

Den kubanska parten hänvisade till behovet att konsolidera förbindelserna med Europeiska Unionen, på basis av respekt för grundläggande principer såsom jämlikhet och ovillkorat samarbete.

Avtalet undertecknades i Havanna, vid en tidpunkt då USA angriper varje ekonomisk satsning på Kuba och försöker demonisera utländska investeringar genom blockadens extraterritoriella räckvidd, liksom medelst tvång och utpressning av alla de slag.

Granma 190416

La Union Europea se posiciona contra el bloqueo