EU-parlamentet hyllar krav på invasion av Kuba

Illustration: emrahkarakas / Pixabay

EU-parlamentet hyllar krav på invasion av Kuba

Scharovpriset, som enligt EU-parlamentet hyllar de som ”ägnat sina liv att försvara de mänskliga rättigheterna och friheterna”, har vid två tillfällen utdelats till den kubanska ”dissidentröreelsen”: Damer i vitt och till Guilleromo Fariñas.

Motiveringen för den senare var att han ville ha ”en fredlig förändring” i sitt land. Bolagsmedierna beskrev honom till och med som den ”kubanske Gandhi”. Hmmm. Låt oss se.

För en månad förordade Fariñas en militär invasion av sitt land med hänvisning till TIAR, en artikel i de Amerikanska Staternas Organisation (OAS). Intervjuaren frågade: ”Stöder ni en total blockad av Kuba?” och Fariñas svarar: ”Jag stöder en total blockad och jag stöder, ifall förtrycket ökar, en humanitär invasion enligt TIAR. Även om Kuba inte är medlem i OAS så ligger det i en region som ger TIAR rätt att intervenera i Kuba.”

Han erkände dessutom att han framfört propåer till Donald Trump om en ”direkt intervention” från USA. ”Det är inte rimligt att USA, det starkaste landet, med den starkaste krigsmakten, på 61 år inte har lyckats störta Kubas regering, den kubanska diktaturen, castrismen…Jag hade ett tvåtimmarsmöte med president Donald Trump och en av frågorna som måste ges till honom och de andra presidenterna är ifall avtalet med Krustjev, [i samband med Kubakrisen 1962 ]som inte tillåter en direkt invasion från USA mot Kuba,  fortfarande gäller.

I intervjun, som Fariñas gjorde i Miami, förklarade ” dissidenten” vilka som representerar hans kampmetod: ”Det är folk som finns här bland oss, det är några gamlingar som är sjuka, men de har aldrig slutat kämpa…Det första man måste göra är att respektera folk som kämpade.” (sic). Men vilka är dessa personer, dessa som denne aktivist för ”en fredlig förändring” beundrar?

·        De som mördade Che Guevara: ”Här i Miami lever fyra av de fem kubaamerikanska rådgivare som fångade Che Guevara.”

·        Contras (de som mördade lärare, hälsovårdspersonal och bönder i Nicaragua efter Sandinistrevolutionen 1979). ”I Tampa lever han som stod i spetsen för alla de operationer som skulle kasta ut kommunismen från Nicaragua.”

·        Paramilitärerna i El Salvador [i samband med kriget på 1980-talet]: ”Här lever den person som stod i spetsen för alla de operationer som skulle hindra El Salvador från att bli kommunistiskt.”

·        De som stödde Pinochets militärkupp i Chile: ”Här lever chefen för operationerna som störtade Salvador Allende i Chile.”

·        De som samverkade med USA vid invasionen i Dominikanska Republiken (1965 för att förhindra ett nytt Kuba och som också förhindrade den valde presidenten Juan Bosch från att tillträda). ”I Tampa bor också den kubaamerikan som genomförde alla operationer för att lyckas eliminera kommunismen som fanns i Dominikanska Republiken 1965.”

Om det fortfarande inte framgått vad ”fredlig kamp” betyder för ”Kubas Gandhi”, så förklarar han det själv. Han kritiserar andra medlemmar bland de kubanska ”dissidenterna” och säger: ”De började kritisera tre bröder i exilen då de enligt dem en av dem var inblandad i mordet på Che Guevara, en hade varit Grön Basker i Vietnam och den tredje i El Salvador för att bekämpa kommunismen. Det är förakt mot folk som utövade våld mot kommunismen…Jag ifrågasätter ingen som utövat våld eller som utövar det.”

Denne ”karibiske Gandhi” är inte bara en militarist som vill att hans land ska invaderas. Han gör det styrd av Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA/CANF), navet för ultrahögern i Miami och finansiär av hans organisation FANTU. ”Sedan 18 år tillbaka skickar FNCA systematiskt varje månad hjälp till FANTU”. En journalist på kanalen förklarar: ”FNAC är en av dessa ’feta kor’ som får pengar från USA:s regering och som hjälper många små organisationer i Kuba, bland dem Damer i vitt och UNPACU”.

Med andra ord: USA:s regering finansierar, genom extremhögerns FNCA, Damer i vitt, Fariñas organisation FANTU och José Daniel Ferrers UNPACU. De tre kollektiv som mest eftertryckligt försvarar USA:s politik av blockad och sanktioner mot Kuba. De kräver också att EU ska återgå till den övergivna ”Gemensamma Ståndpunkten” [Som innebar ett intimt samarbete och stöd till dissidenterna. En hållning som starkt förespråkas av svenska Civil Rights Defenders, som f.ö. också får stöd från USA].

Så har till exempel Ferrer tackat Trump upprepade gånger för de skärpta sanktionerna mot Kuba och kräver av Joe Biden att han ska ”vidta kraftfulla åtgärder mot den castrokommunistiska regimen” då det ”är en fara mot Er nation.” Då det är en ”allierad till Venezuela, Iran, Ryssland, Kina och Nordkorea.”

Det råder inget tvivel: Om EU-parlamentet tilldelat sitt Sacharovpris till Guillermo Fariñas och Damer i vitt så är det ju inte mer än rätt att priset för ”den fredliga politiska förändringen” ska gå till den som mest förtjänar det: den kubanske ”dissidenten” José Daniel Ferrer. Eller hur?

Cubainformacion 201123 (med källhänvisningar i originalet)

Premio Sajarov pide la invasión de Cuba: ¿qué dice el Parlamento Europeo?

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72