Europeiska solidaritetsorganisationer skriver till EU och Spanien

Brev från europeiska solidaritetsorganisationer till EU inför Spaniens ordförandeskap

I samband med att EU:s roterande ordförandeskap övergår från Sverige till Spanien har solidaritetsorganisationer skrivit till EU och ministrar i Spaniens regering:

Vi skriver till er för att uppmana er och EU att fortsätta att främja politiken av att utveckla positiva och ömsesidigt gynnsamma relationer med Kuba, baserade på ömsesidig respekt och förståelse.

De senaste åren har åsett en avsevärd negativ förändring hos USA:s regering gentemot Kuba. Det har innefattat minskning av diplomatiska relationer, kommunikation och övergripande relationer mellan de båda länderna. Bland dessa aktiviteter finns inkluderandet av Kuba på USA:s ensidiga lista över länder som påstås att inte fullt ut samarbeta med USA och dess ansträngningar mot terrorism, ”SSOT” (vilket är rent nonsens). Detta inkluderande måste avlägsnas omedelbart.

Samtidigt har vi sett USA öka sin användning av unilaterala och extraterritoriella lagar genom tillämpandet av Artikel III och IV av de så kallade Helms-Burtonlagarna, som negativt påverkar hundratals företag, banker och till och med NGO:er i Europeiska länder och i hela världen. Denna sortens ”fruktans politik” undergräver fri- och rättvis handel, det bryter mot internationell lag och förstör solidaritet och fredlig utveckling – något som idag är viktigare och mer behövd än någonsin tidigare.

I november 2022 röstade FN:s Generalförsamling för 30:e (!) gången för ett slut på USA:s blockad. Hela världen kräver att USA-administrationen stoppar sina destruktiva och olagliga aktiviteter mot sin granne Kuba. Under samma tid har europeiska politiker besökt Kuba och vice versa. Denna utveckling bör välkomnas. Det har gjorts framsteg i relationen mellan EU och Kuba genom undertecknandet av ”Politisk Dialog och Samarbetsavtal” från mars 2016. Vi hoppas att denna överenskommelse ska fyllas med många fler progressiva aktiviteter och hållbara projekt.

EU har rätten och kapaciteten att spela en oberoende, konstruktiv och framåtsyftande roll för att uppmuntra implementerandet i praktiken av viljan och önskan hos Europas folk att stärka multilaterism och rättvist samarbete.

Det finns nu väldigt värdefulla förutsättningar för Spaniens presidentskap för Europarådet mellan 1 juli och 31 december 2023. Ett fokus kommer att ligga på en ny Hållbarhetsplan för att försäkra att ordförandeskapet är hållbart och i linje med Agenda 2030, samt med politiska prioriteringar som ekologisk övergång, inkluderande och jämlikhet. Det innefattar den europeiska industrins konkurrenskraft, reducering av energikostnader och handelsavtal. Särskilt relevant är fördjupandet av relationerna med Latinamerika.

Dessa viktiga frågor kan och bör användas för att stärka och förbättra relationerna mellan EU och Kuba. Kuba är ledande i hållbar utveckling, till exempel miljöåtgärder i industrin, hållbart jordbruk, e-mobilitet, farmaceutiska forskning och medicinsk internationalism. Kuba har skickat sina Henry Reeve hälsobrigader till fler än 30 länder och räddat många liv, samt lindrat lidandet hos patienterna. På senare tid har Kuba skickat medicinska brigader till europeiska länder som Italien och Irland.

Med sådana aktiviteter, liksom många andra, hjälper Kuba till att stärka multilateralism och solidaritet, liksom att internationell lag. Därför är det en skandal och skamligt att det samtidigt har behövt ta itu med ökade ensidiga sanktioner och undergrävande verksamhet från USA och dess redskap. Något som till och med hindrat medicinska leveranser från att nå Kuba. President Bidens regering fortsätter att begå dessa brott.

Ett annat viktigt mål för det nya ordförandeskapet är att bekämpa klimatförändringar och gå framåt i klimatåtgärder enligt Parisavtalet. I det här sammanhanget har Kuba avancerat långt och fortsätter att försöka utveckla en ”hållbar och grön” ekonomi. Alla dess ansträngningar under de senaste årtiondena åskådliggör en förvånansvärt ambitiös och progressiv strategi för en politik för klimatskydd. Kubas klimatplan ”Tarea Vida” (Program för Livet) startade i juli 2017 och implementeras över hela Kuba på alla nivåer.

Ur vår synpunkt skulle det vara avgörande för utvecklingen av bättre bilaterala relationer för EU att ha en tydlig och principfast hållning mot de skadliga och oförsvarbara åtgärder som  USA:s ensidiga anti-kubanska blockadlagstiftning och alla de många sanktionerna utgör. Alla latinamerikanska och karibiska länder vill ha ett slut på USA:s blockad. Tydliga steg från EU skulle höja tilltron till europeisk politik och självständighet.

EU:s hållning bör innefatta ett tydligt uttalande som informerar USA-administrationen om EU:s avsikter och starka stöd till medlemsländernas rätt att utöva handel med Kuba utan att möta hot om böter utdömda av US Office of Foreign Assets Control (OFAC). Vidare tror vi att EU klart och tydligt borde uppmana rätten till handel och vägra att något företag i EU betalar böter som OFAC kräver för att ha handlat med Kuba. Sådant agerande skulle underlätta implementerandet av “Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996”. I detta sammanhang bör EU-kommissionen uppmana Världshandelsorganisationen WTO att väcka åtal mot USA:s regering för brott mot internationella handelslagar och principer. Med ett sådant agerande skulle EU ge stöd till många länder, företag och organisationer i deras fullkomligt legala önskan att göra affärer med Kuba.

Vi anser det också av yttersta vikt att EU stärker åtföljandet av lagen i internationella relationer. Därför borde det erkänna Kubas oberoende och suveränitet genom att deklarera sitt fulla stöd för det fullständiga och villkorslösa nedmonterandet av den olagliga ockupationen av Guantanamo Bay. EU bör stödja Kubas rätt och krav på fullt återställande av området samt adekvat kompensation för de många årtiondena av ockupation.

Vi utgör en bred och diversifierad grupp av organisationer och medborgare i Europa som arbetar för att utveckla vänskap, ömsesidig förståelse och solidaritet mellan Kuba och våra respektive länder, liksom med EU självt. Det är vår uppfattning att EU har en viktig roll att spela för att utveckla en positiv relation med Kuba baserat på ömsesidig respekt och förståelse mellan suveräna länder och olika kulturer. Vi hoppas att ert ordförandeskap kommer att utveckla sådan politik ytterligare.

21 juni 2023, Med vänliga hälsningar,

Undertecknare av organisationer från följande EU-stater: Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Italien, Nederländerna, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

4juli 2023, Stockholm, Foto: Achim Rödner

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72