Eusebio Leal invald i USAs Konst- och vetenskapsakademi

Havannas stadsantikvarie Eusebio Leal. Foto: René Pérez Massola

Havannas stadsantikvarie, Eusebio Leal Spengler, blir i oktober i år medlem i USAs American Academy of Arts and Sciences, tillsammans med andra personligheter från 23 länder.

Denne kubanske intellektuell är en av 42 internationella hedersmedlemmar som väljs in i denna viktiga institution i år, för deras enastående prestationer. ”Akademins medlemmar är världsledande inom konst och vetenskap, affärsverksamhet, filantropi och offentliga angelägenheter.”

Leal kommer att delta i initieringsceremonin som hålls i oktober i Massachusetts, tillsammans med andra framstående personligheter som parasitologen Nadira Karunaweera, Sri Lanka; akademikern och tidigare diplomaten Kishore Mahbubani, från Singapore; och teologen Mona Siddiqui, från Storbritannien.

”Vi är glada att erkänna våra nya medlemmars vetenskapliga excellens, fira deras övertygande prestationer och bjuda in dem att gå med i akademin och bidra till dess arbete”, sade han i ett uttalande i april David Oxtoby, ordförande för institutionen som bildades 1780 av John Adams, John Hancock och 60 andra ledare och forskare.

Med valet av dessa medlemmar, tillade han, upprätthåller akademin tanken om forskning och vetenskap, kreativitet och fantasi, intellektuellt utbyte och civil diskurs och den obevekliga strävan efter kunskap i alla dess former.

Akademins styrelseordförande Nancy Andrews sade att medan arbetet i 2019 års klass innefattar områden man inte kunnat föreställa sig 1780, som kulturstudier, cybersäkerhet och nanoteknologi, så förkroppsligar de nyinvalda grundarnas vision av att odla kunskap som främjar fria, dygdiga och oberoende människor.

Institutionen med säte i Cambridge, Massachusetts, ser sig som en hederssammanslutning som erkänner och hyllar sina medlemmars kompetens och som ett oberoende forskningscentrum som samlar ledare från alla discipliner, yrken och perspektiv för att ta itu med stora utmaningar.

Enligt akademins hemsida har mer än 13 500 medlemmar valts in sedan starten 1780, och varje år beaktas över 1 300 nomineringar, av vilka färre än 250 väljs in enligt kriterier om vetenskaplig excellens inom sina områden och fortlöpande prestationer.

Bland de personligheter som har invalts i akademin finns Benjamin Franklin (invald 1781), Ralph Waldo Emerson (1864), Maria Mitchell (1848), Charles Darwin (1874), Albert Einstein (1924), Margaret Mead (1948), Martin Luther King, Jr. (1966) och Francis Ford Coppola (2010).

Leal fick i oktober förra året en annan viktig utmärkelse i USA , då han erhöll staden New Yorks 2018 Hadrian Award av World Monuments Fund för sina ”hjältemodiga insatser för att bevara och återställa gamla Havanna”.

Trabajadores 190509

 

Eusebio Leal ingresará a importante academia de EE.UU.

 

American Academy of Arts and Sciences hemsida

Engelsktextad intervju med Eusebio Leal från World Monuments Fund