Eva Björklunds dagbok från Kuba, 1968

Den 1 april 1968, för 50 år sedan, reste den 25-åriga arkitekten Eva Björklund till Havanna. Det som lockat Eva, med rötter i Västerbottens kustland, till den karibiska ön var att på nära håll få uppleva den latinamerikanska revolution och det socialistiska samhällsbygge som så grundligt förskräckt imperiet Förenta Staterna, och som väckt så mycket hopp i övriga Latinamerika och på många andra håll i det som vi kallar Tredje världen.

Eva skrev dagbok under de år hon arbetade på Kuba. Den gavs sedan ut på Verdandis förlag 1971.

Vi på eFOLKET är glada över att ha fått Eva Björklunds medgivande till att nu, jämnt 50 år senare, publicera dagboken på nytt. Vi publicerar den dag för dag. Ibland några dagar i taget .

Värdet av publiceringen är uppenbart. Eva Björklund är en tillförlitlig berättande källa. Det hon berättar om är situationen och vardagen på Kuba under en tid som kännetecknades av stor utrikespolitisk och inrikespolitisk dramatik.

En annan aspekt är naturligtvis att hennes dagbok i sig utgör ett tidsdokument. Som bland annat visar att den kubanska revolutionen inte bara var en inspiration för kämpande folk i Latinamerika, Afrika och Asien. Även hos tusentals unga socialister i Europa och USA kom den djärva ansatsen till ett socialistiskt samhällsbygge att väcka nyfikenhet och entusiasm.

Eva Björklund har genom åren ständigt återvänt till Kuba. Hon har följt revolutionen under perioder av stadigt framåtskridande. Men också under perioder av kris och umbärande. För aldrig någonsin fram till dags dato har den mäktige grannen i norr gett upp målet att krossa det socialistiska samhällsbygget på Kuba. USAs blockad, ett uttryck för ekonomisk krigföring, består än idag.

Eva är idag redaktör för tidskriften Kuba, och vårt lands främsta Kuba-kännare. Hennes engagemang består. Det gör också den förening, Svensk-Kubanska Föreningen, som hon var med och grundade redan 1966.

Består gör också den kubanska revolutionens samhällsbygge och dess starka solidaritet med alla dem som på vårt klot bekämpar förtryck orättvisor.

Dagbok från Kuba                                                                                        Dagboken publiceras successivt på efolket.eu
Eva Björklund
Verdandidebatt/Prisma nr 61 1971