Evo Morales säkrar segern i första valomgången

Det största stödet har Evo Morales på landsbygden. "Leve arbetar och bonderegeringen." Foto: Dick Emanuelsson

Med 99 procent av rösterna räknade har Evo Morales ett försprång mot högerns kandidat på 10,37 procent. För att vinna i första omgången behövs en differens på 10 procent. Gapet mellan de två har ökat efterhand som rösterna från landsbygden räknas, där Morales har sitt starkaste stöd. Marginalen är knapp, men ”nära skjuter ingen hare”, säger vi till dem som kräver en andra valomgång trots att gapet är mer än de 10 procent som stipuleras i grundlagen. Bland dem finns (förstås) USA och oppositionen.

Denna har hävdat valfusk innan, under och efter valet. Medierna i Sverige hakar på, trots att inga bevis presenterats.

Motkandidaten underkänner valet och manar till protester. Efter det har vallokaler, kontor för Evo Morales´ parti MAS och andra byggnader attackerats och stuckits i brand. Högern vill driva fram våldsamheter och, som i Venezuela, utropa en egen president.

OAS, USA:s redskap i Latinamerika, vill ha en andra valomgång även om skillnaden mellan kandidaterna är mer än 10 procent. Alltså OAS vill köra över Bolivias grundlag. (Samtidigt iakttar OAS en öronbedövande tystnad om våldet i Chile).

Internationella observatörer från EU, OAS, med flera uppmanas av den segrande kandidaten att kontrollera röstresultatet.

Valmyndigheten uttalar sig inte förrän alla röster räknats. (Och då meddelar vi det på hemsidan)

Telesur 191024

Bolivia_val

Med 99 % av rösterna räknade leder Morales med drygt 10 %.