Bolivia

Bolivia

Det största stödet har Evo Morales på landsbygden. ”Leve arbetar och bonderegeringen.”
Foto: Dick Emanuelsson