Bolivia

Bolivia

Det största stödet har Evo Morales på landsbygden. På fotot: Leve arbetar och bonderegeringen