Evo Morales´ synder förklarar varför han fick 47 procent av rösterna

Foto: Bolivia TV

Nedan förklaringen till att Evo Morales älskas av folkmajoriteten och hatas av den vita eliten. Hans synder är oförlåtliga.

”Min enda synd är att vara urinvånare och älska mitt folk” Evo Morales

·       Bolivia gick från att vara det fattigaste landet i Amerika, till att bli det land som haft den största tillväxten i Amerika

·       Bolivia har ökat sin BNP med 400 procent

·       Bolivia har tagit bort 8 militärbaser

·       Gas och vatten har förstatligats (det upprättades som en mänsklig rättighet, eftersom de hade privatiserats)

·       Återtagandet av gas i folkets tjänst i Bolivia gjorde det möjligt för landet att utvecklas, då inkomsterna kommer folket tillgodo

·       12 litiumfabriker har skapats, 3 cementfabriker, 2 bilfabriker, 28 textilfabriker och 12,694 kooperativ har bildats

·       Diskrimineringen mot majoritetsbefolkningen, som är urinvånare, har tagit slut efter att ”Bolivia” förändrades till ”den flernationella republiken Bolivia”, dvs man erkänner ursprungsbefolkningarnas självbestämmande och kultur

·       Hälften av de offentliga posterna upptas av kvinnor, varav 68 procent är urinvånare

·       Minimilönen har ökat med tusen procent

·       Bolivia har skickat upp sin första satellit, kallad Tupac Katari (inkahövding som kämpade mot de inkräktande spanjorerna)

·       Regeringen i Bolivia har utövat makten tillsammans med de sociala rörelserna, så att landet styrts av folket

·       Regeringen har tagit initiativ till kultur och respekt för miljön, vilket innebär att älska ”Pachamama” [moder jord]

·       Man har infört pension från 65 år och en bonus har upprättats för alla studenter i Bolivia

·       Analfabetism har sjunkit från 22,7 procent till 2,3 procent

·       Mer än 25 000 kilometer vägar har anlagts

·       134 sjukhus har byggts

·       7 191 sportcenter har skapats

·       1 000 skolor har byggts

·       En ny konstitution har införts, som ger rättigheter till arbetare, bönder, studenter, kvinnor och ursprungsbefolkning

 

Analfabetism: 2006 13,0%; 2018 2,4%

Arbetslöshet: 2006 9,2%; 2018 4,1%

Fattigdom: 2006 60,6%; 2018 34,6%

Extrem fattigdom: 2006 38,2%; 2018 15,2%

Och allt detta har åstadkommits av en fattig urinvånare som också var fackföreningsledare, men som inte har gått ut grundskolan -medan de tidigare presidenterna i Bolivia, som hade studerat vid Harvard, i Spanien eller vid Yale, bara hade kunskap om hur man stjäl och visar sig underdånig mot USA.