Examen från Medicinhögskolan i Havanna eller tortyroffer på USA:s Guantanamobas

Studenter från marginaliserade områden i USA har tagit sin läkarexamen i Kuba

Läkare från Högskolan i Havanna eller tortyroffer på USA:s Guantanamobas

I en tweet skriver Uriel Ramirez, en av de ungdomar från USA som nyligen tagit sin läkarexamen vid Latinamerikanska Medicinhögskolan i Havanna, ELAM: ”Jag saknar detta unika folk, poetiska och förälskade i Kuba. Hälsovårdsutbildningen här är annorlunda; den är till för folket. Vi arbetar vidare i solidaritet…”

I en annan tweet, från den USA-baserade ekumeniska organisationen ”Präster för fred”, står det: ”Medan USA fortsätter att backa i den långa kampen för progressiva reformer, erbjuder Kuba ett fantastiskt alternativ drivet av kampen för rättvisa. Högsta domstolens beslut i USA idag att upphäva ’affirmative action’ [positiv särbehandling av olika minoritetsgrupper] är ytterligare en anledning för att vårt hopp istället växer på andra platser. Tänk på ELAM!”

De så kallade kubanska dissidenterna fortsätter att arbeta för fullständig blockad mot sitt födelseland, och till och med för en militär invasion och en flygblockad. Sådana som Guillermo Fariñas, Zoe Valdes, Maykel Osorbo och den nyligen avlidne Carlos Alberto Montaner. Då vill vi påminna om den spanska strafflagen. Texten är liknande i de flesta länder. ”Artikel XXIII, Kapitel 1. Brott om förräderi. Paragraf 581. En spansk medborgare som uppmuntrar främmande makt att förklara krig mot Spanien eller som agerar för detta ändamål, straffas med fängelse i mellan 15 och 20 år.”

Vad skulle vi få ha hört om de 3 625 personerna som anhölls under de sex första dagarna av oroligheterna i Frankrike, av dem 1 124 minderåriga, liksom de 480 rättsfall och de 380 personer som dömdes till fängelse inom några timmar, om det hade hänt i Kuba? Fundera på vad den internationella pressen skulle sagt.

Cubainformacion 230707 (ZT)

ELAM vs Gutantanamo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72