USA_läkare_ELAM2020

USA_läkare_ELAM2020

Studenter från marginaliserade områden i USA har tagit sin läkarexamen i Kuba