Exilkubanskt nederlag i USA-domstol

Bildkälla: granma.cu
En domstol i USA har avslagit en stämningsansökan mot ett schweiziskt kryssningsbolag.

Det var företagt Havana Docks Corp (med säte i Miami/USA), före detta ägaren till Havannas hamn, som försökte få skadestånd av ett internationellt företag för användningen av ”stulen egendom”. Havannas hamn nationaliserades år 1960 av Kubas revolutionära regering. Havana Dock Corp kräver nu skadestånd av MSC Cruises SA och dess dotterbolag MSC Cruises USA, därför att deras kryssningsfartyg trafikerar Havanna.

Havana Docks Corp är en spjutspets i USA:s upptrappade ekonomiska krigsföring mot det socialistiska Kuba. Företaget var först ute med att utnyttja möjligheten att stämma företag från tredje land som på något sätt använder deras gamla egendom i Kuba. Denna möjlighet finns sedan den 2 maj 2019, då USA:s president Donald Trump aktiverade en del av den anti-kubanska blockadlagstiftningen som aldrig tidigare har tillämpats: Helms-Burton-lagens Avdelning III.

Omstridd lag
När den så kallade Helms-Burton-lagen undertecknades den 12 mars 1996 av USA:s president Bill Clinton fördömdes den omedelbart av det internationella samfundet. Många länder protesterade mot orimligheten i att USA förbehåller sig rätten att skada andra länders intressen genom att omöjliggöra handel med Kuba. EU lämnade in en stämningsansökan mot USA hos Världshandelsorganisationen (WTO). Först när USA gick med på att inte tillämpa lagens Avdelning III, drogs den ansökan tillbaka.

Att just Avdelning III gick för långt för EU och även andra traditionella USA-allierade som Kanada har att göra med att avdelningen gör det möjligt för medborgare i USA att i domstol stämma företag som gör affärer på Kuba med egendomar som nationaliserades av Kuba under revolutionens första år. De gamla ägarna kan sålunda stämma vilket företag som helst för användandet av deras ”stulna egendom”.

Som ett led i president Trumps ekonomiska krigsföring mot Kuba aktiverades Avdelning III den 2 maj 2019. Det företaget som har utnyttjat detta hittills mest av alla är Havana Dock Corp. Företaget lämnade redan den 2 maj 2019 en stämningsansökan mot det brittiska kryssningsföretaget Carnival.

Nederlag i domstol
Efter att Carnivals överklagan mot detta snabbt avslogs av en USA-domstol passade Havana Docks Corp på att snabbt stämma ytterligare fyra utländska kryssningsbolag, däribland MSC Cruises med säte i Schweiz. Många andra kryssningsbolag valde därför under sommaren att avstå från att angöra Havanna och andra kubanska hamnar med sina stora kryssningsfartyg, ett lagom hårt slag mot den kubanska turistnäringen.

Strax efter årsskiftet kommer nu det första nederlaget för exilkubanerna: en federal domstol i Miami avslog stämningsansökan mot MSC Cruises.  I den aktuella domen konstateras att Havana Docks Corp bara hade koncession på att sköta hamntrafik i Havanna under en visserligen lång, men ändå begränsad tidsperiod. Koncessionen hade enligt det förrevolutionära avtalet upphörd år 2004. MSC Cruises kunde dock bevisa att de började använda hamnen i Havanna först i december 2018. Domaren avslåg därför stämningsansökan, men fastslog samtidigt att aktiviteter i Havannas hamn under åren 1960 – 2004 hade kunnat vara föremål för en rättegång i enlighet med Avdelning III i Helm-Burtons-lagen.