ExxonMobil och Guyana kränker Venezuelas suveränitet

Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza har informerat om vilka åtgärder landet kommer att vidta med anledning av kränkningen av farvatten som faller under landets suveränitet, av två oljeprospekteringsfartyg tillhörande ExxonMobil. Fartygen hittades av en venezuelansk patrull utanför Amarcuro-deltat i Venezuela.

Arreaza kallade händelsen en ”flagrant kränkning av suveräniteten” av de två oljeutforskningsskepp som Guyana kontrakterat. Enligt officiellt tillkännagivande och frågor till skeppens kaptener, beviljades de tillträde till området av Guyana, som inte har någon jurisdiktion över detta.

Venezuelas regering har underrättat FN:s generalsekreterare om kränkningen och informerat Guyanas regering om att dessa handlingar inte är acceptabla.

De två regeringarna har sedan tidigare spända relationer angående det omtvistade territoriet Esequiba, som Venezuela hävdar tillhör den bolivarianska republiken men som administreras av Guyana. Det område där fartygen hittades i ligger inte i det omtvistade område.

Arreaza riktade också en vädjan till Guyana-regeringen om att återuppta en direkt och respektfull dialog om detta känsliga ämne, samtidigt som man betonade att Venezuelas regering alltid kommer att skydda sina egna och sitt folks intressen, i noggrann överensstämmelse med internationell rätt.

Telesur 181223

 

https://www.telesurenglish.net/news/Venezuela-Exxon-Ships-Expedition-a-Violation-of-Sovereignty-20181223-0014.html

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-guyana-violacion-soberania-buques-comunicado-20181223-0021.html