ExxonMobil stämmer två kubanska företag

karikatyr
Ill: Osvaldo Gutiérrez (Osval)

Oljejätten ExxonMobil lämnade idag in en stämningsansökan mot två kubanska företag som en följd av Trump-regeringens beslut att tillämpa Avdelning III i den kontroversiella Helms-Burtonlagen.

Två rättsliga nyhetstjänster, Law360 och Courthouse News, rapporterar att företaget igår lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington DC mot Corporación Cimex SA, en kubansk statlig företagsgrupp, och Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

I stämningen har ExxonMobil angett att de har ett krav som certifierats av Foreign Claims Settlement Commission (kommissionen för reglering av utländska fordringar) på egendomar som nationaliserats på Kuba, ”inklusive oljeraffinaderier och bensinstationer som fortfarande används idag.”

Specifikt nämndes Cupets användning av Ñico López-raffinaderiet och ”vissa terminaler och fabriker som används i samband med driften” av anläggningen.

Till oljejättens stämning ska läggas två andra stämningar, mot kryssningsföretaget Carnival Cruise Lines, i Florida, av sökande som presenterade sig som ”ägare” av hamnen i Santiago de Cuba och vissa kommersiella fastigheter i hamnen i Havanna.

I en intervju med Prensa Latina påminde Carlos Fernández de Cossío vid Kubas UD om att samma år som USA-kongressen gav klartecken till Helms-Burtonlagen (1996), antog det kubanska parlamentet en lag som gör att USAs förordningar inte kan tillämpas på Kuba.

Detta är Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Lagen om Bekräftelse av Kubas Värdighet och Suveränitet), eller Lag 80, som förklarade Helms-Burtonlagen som olaglig och ogiltig och utan rättslig verkan, varför varje anspråk enligt densamma är ogiltig.

Den kubanska UD-tjänstemannen uppmärksammar också att denna lagstiftning fastställer att fysiska eller juridiska personer som vill skada Kuba eller tredje man med anspråk enligt Helms-Burtonlagen kommer att uteslutas från eventuella framtida förhandlingar om ersättning för nationaliserad egendom.

Trump-regeringens beslut att tillämpa Avdelning III trots protester från olika sektorer i USA och det internationella samfundet, är en del av den nuvarande administrationens växande aggressivitet mot Kuba, under påverkan av figurer som nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton och republikanske senatorn Marco Rubio.

Prensa Latina 190503

ExxonMobil presenta demanda en EE.UU. contra empresas cubanas

 

Inledande paragrafer i Lag 80, antagen den 24 december 1996:

ARTIKEL 1. ”Helms-Burton” lagen förklaras olaglig, icke tillämplig och utan rättsligt värde eller verkan.
Följaktligen anses varje anspråk från fysiska eller juridiska personer enligt denna, oavsett deras medborgarskap eller nationalitet, som ogiltigt.

ARTIKEL 2. Republiken Kubas regering, som uttryckts i nationaliseringslagar antagna för över trettiofem år sedan, intygar sin beredvillighet när det gäller adekvat och rättvis ersättning för exproprierad egendom till fysiska och juridiska personer som då var medborgare i USA.

ARTIKEL 3. Ersättning för USA-egendom som nationaliserats enligt denna legitima process, validerad av kubanska lagar och internationell rätt, som föregående artikel hänvisar till, kan ingå i en förhandlingsprocess mellan USAs regering och Republiken Kuba, på grundval av jämlikhet och ömsesidig respekt.

Krav på ersättning för nationalisering av dessa egendomar ska undersökas, tillsammans med den ersättning som den kubanska staten och folket har rätt till på grund av de skador som orsakats av blockaden och aggressioner av alla slag, vars ansvar ligger på USAs regering.

ARTIKEL 4. Från eventuella framtida förhandlingar som avses i artiklarna 2 och 3, ska undantas varje fysisk eller juridisk person i USA som använder de förfaranden och mekanismer som finns i ”Helms-Burton” Act, begagnar sig av dem eller försöker använda dem till nackdel för andra.

Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas