Facebook i kampanjen mot Kuba

Sociala medier används i mediekampanjerna mot Kuba

Kuba, Facebook och de ojämlika styrkeförhållandena

USA:s blockad förbjuder att institutioner eller enskilda i Kuba kan köpa reklam på Facebook. Samtidigt översvämmas FB av annonser som förtalar, smutskastar och demoniserar Kubas regering. Som å sin sida inte ges möjlighet att försvara sig. Nio av tio annonser med etiketten ”Kuba” är våldsamt antikubanska. Många överträder dessutom alla de regler och begränsningar som FB officiellt bekänner sig till. Här sägs det att diskriminering på grund av ras, etnisk bakgrund, religion etc. är förbjudet, vilket alltså inte verkar gälla smutskastning av Kuba.

Enligt USA:s blockadlagar är det olagligt att tjäna pengar på annonser, inklusive digitala, på ön. Men, trots det, tjänar FB minst 7 miljoner dollar om året med fler än 14 000 annonser riktade mot Kuba. Det är vad man vet. Dessutom har FB ”priviligierade kunder” och om dem lämnar FB inte ut några uppgifter. Det gäller exempelvis den av USA:s regering finansierade propagandakanalen Cuba Radio y TV Marti. Kanalen har en budget på 29 miljoner dollar, av vilket en hel del avsätts för propaganda på sociala nätverk.

Vita Huset använder dessa kanaler för att sprida sina lögner om Kuba. Det bland annat genom konton på FB som till synes finns i Kuba och innehas av fysiska personer. [Men i själva verket drivs av USA från Miami med dess ”Internet insatsstyrka”].

Det är vad metoder som de stora medierna anklagar Ryssland för, men inte uppmärksammar när det kommer från USA.

Cubainformacion 190924

Cuba, Facebook y el desigual derecho a la defensa