Fackföreningsrörelsen: Argentina är inte till salu

Facklig demonstration i Argentina. ATENacional, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

En av den nyvalda argentinska presidenten Javier Mileis högst prioriterade reformer är att privatisera det statliga oljebolaget YPF. Han vill även privatisera statliga Radio Nacional, TV Pública och nyhetsbyrån Telám. Sådana radikala utförsäljningar skulle kräva att nya lagar drivs igenom av parlamentet, där Milei idag inte har någon majoritet bakom sig.

Ledningarna för fackföreningarna som ingår i CGT, Argentinas största fackliga centralorganisation, som samlats i Buenos Aires, fördömde Mileis planer att privatisera järnvägen och flygbolaget Aerolíneas Argentinas. De varnade Milei för att försöka inskränka arbetarnas rättigheter eller vägra betala ut löner till statligt anställda, något presidenten hotat med. CGT:s generalsekreterare Héctor Daer fördömde också planerna att sälja ut public service. ”De borde vara oberörbara”, sa han. Metallarbetarfacket UOM varnade för följderna om Milei genomför sina planer att stoppa alla skattefinansierade byggprojekt.

Energiarbetarfacket FeTERA skrev i ett uttalande:

Den enda utvägen för Argentina är att återta suveräniteten. Att upphäva de nyliberala strukturreformerna, återta energisuveränitet, livsmedelssuveränitet (vi är ett land som producerar mat för över 450 miljoner invånare, och det finns miljontals människor som lider av hunger), liksom finansiell och ekonomisk suveränitet.

Att återta suveräniteten innebär att avkommersialisera energisektorn, nationalisera den, återta essentiella tjänster, byta privatiseringsmodell mot en modell med statligt ägande med deltagande och kontroll av konsumenter och arbetare, och på så sätt återvinna rättigheter för arbetare, konsumenter och samhället som helhet.

Journalistfacket SiPreBA har kallat till demonstrationer utanför Radio Nacionals, TV Públicas och Teláms redaktioner under parollen ”Utan offentlig media finns ingen demokrati”.

De argentinska facken har fått stöd från den brasilianska centralorganisationen CUT som upplevde liknande attacker på offentlig sektor och statliga företag under Bolsonaros tid vid makten. CUT skriver i en hälsning:

Vår historia av solidaritet mellan CUT Brasilien och de argentinska facken kännetecknas av hård kamp och motstånd mot auktoritära och nyliberala regeringar som i årtionden har arbetat för att överlämna offentlig egendom och strategiska sektorer av ekonomin till multinationella företag och som med förevändning att minska offentliga utgifter har förstört våra sociala skyddsnät och skyddet av arbetare. […] Vi kommer stå tillsammans under denna period av motstånd men också organisera kampen för att försvara ett projekt för suverän regional integration.

När CUT i oktober höll sin fjortonde nationella kongress var centrala teman hur facken ska kunna stödja återtagandet av statliga bolag och återuppbyggandet av demokratin, arbetarrörelsen och offentlig sektor under Lulas regering.