Fake news-varning: Kuba ”stänger dörren” till samkönade äktenskap?

Foto cubainformacion.tv

Ännu en falsk nyhet mot Kuba sprids i bolagsmedia: ”Kuba stänger dörren till samkönade äktenskap”, säger de nästan identiska rubrikerna i stora internationella medier. Vilket absolut inte är sant.

Vi får läsa att Artikel 68 i utkastet till Kubas nya grundlag, som definierade äktenskapet som ”ett förbund mellan två personer” – utan att ange kön – ”stödde” eller ”motiverade” samkönade äktenskap. Och att detta inte längre kommer att bli möjligt då det tas bort i det slutliga förslaget.

Falskt. Artikelns innehåll flyttas till den nya Artikel 82, som definierar äktenskapet som ”en av familjens organiseringsformer”, baserat på ”makarnas jämlika rättigheter (…) och rättsliga förmåga”. Ordet ”personer” ersätts av ”makar”, men kön är fortfarande inte specificerat.

Så var är då den ”stängda dörren” till samkönade äktenskap? Dessutom meddelas att inom två år ska man författa en ny Familjelagstiftning, som också kommer att bli föremål för offentlig debatt. I denna ska olika familjetyper definieras  och vilka som kan ingå äktenskap.

Den nya kubanska grundlagen tar alltså bort den konservativa formuleringen i den tidigare grundlagen, som definierade äktenskapet som ”ett förbund mellan en man och en kvinna.” Dessutom ges maximalt rättsligt stöd till samlevnadsformer utan äktenskap, vilket är det vanligaste på Kuba.

Sensationsjournalistiken och den allmänna politiska analfabetismen gör dessvärre att miljontals människor sväljer att detta är ”ett hårt slag mot HBTQ-rörelsen på ön” enligt CNN, eller ”ett politiskt nederlag för (…) Mariela Castro”, som Clarín påstår.

Är det förresten inte lite konstigt att en ”regim”, en ”diktatur” – som det kallas i pressen – skickar ut ett förslag till ny grundlag för debatt bland nästan 9 miljoner människor – av en befolkning på 11,2 miljoner – i 130 000 rådslag? Nog är det väl något här som inte stämmer?

José Manzaneda, Cubainformación 181220

http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/79866-alerta-fake-news-icuba-cierra-puertasa-al-matrimonio-igualitario