Faran för militär intervention av USA växer. Protester planeras i hela världen.

23 februari kommer att bli en avgörande dag för kampen i Venezuela. I över 100 städer runt om i världen planeras aktioner. Dela och sprid!

Insatserna kunde inte vara högre när folk i hela världen förbereder mobiliseringar i solidaritet med Venezuelas folk 23 februari för att motsätta sig de ökande imperialistiska hoten om intervention och krig.

Massiva demonstrationer i Venezuela har visat att folkflertalet stöder president Maduro och den Bolivarinaska revolutionen. För varje dag blir det allt mer uppenbart att kuppen saknar folkligt stöd och misslyckats. I samma grad blir desperationen hos oppositionen och de imperialistiska krafterna, som är de huvudsakliga krafterna bakom kuppförsöket, allt större. Det visas av de allt mer aggressiva uttalandena från Donald Trump, senator Marco Rubio, Nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton, USA:s Venezuelaansvarige Elliot Abrams och andra som har beslutat att åter öppna Venezuelas enorma oljereserver och naturtillgångar för att pludras av Wall Street.

De miljonärsägda medierna arbetar övertid för att skapa stöd för än mer dödliga sanktioner och en direkt militär intervention. Den “Venezuela Live-Aid”-konsert som planeras till fredag på gränsen mellan Colombia och Venezuela av den brittiske miljardären Richard Branson är en viktig pusselbit i krigspropagandan som alla stora TV-stationer och tidningar gärna slår upp. I Venezuela planeras en “Hands Off Venezuela”-konsert samma kväll. Också folkliga mobiliseringar planeras i hela landet under veckoslutet.

Den internationella solidaritetsrörelsen måste vara beredd och fördubbla våra ansträngningar för att genomföra aktioner denna helg och framöver.

Skicka in foton och video, använd #23Feb och #HandsOffVenezuela på sociala media.

Solidarity Center (USA) 190221 (nedkortat)

Danger of U.S. Military Intervention in Venezuela Grows