Fascisterna samlar sig i Bolivia

Foto: Christian Jiménez (CC BY 2.0)

Här följer en bakgrund från Latinamerikareportern Dick Emanuelsson om de fascistiska grupper som var drivande i statskuppen mot president Evo Morales och partiet MAS i november 2019. Fascisterna vädrar morgonluft och tänker inte lämna ifrån sig makten frivilligt. Experter (på manipulation) har anlänt från USA och OAS för att se till att valet, utlyst till 3 maj, går som de önskar.

Bolivia: Fascisterna samlar sig

Från exilen återvänder nu fascisterna till Santa Cruz´ Civilkommitté. Landsflyktiga efter att ha anklagats för att ha finansierat kroatiska och bolivianska fascister som gjorde ett kuppförsök för tio år sedan.

Det är en ekonomisk bank- och jordägarelit som hållit 3 000 guarinindianer under slavliknande förhållanden. När Jordreformsinstitutets tjänstemän anlände till dessa marker möttes de av gevärseld.

(Se nedanstående reportage från 2008 http://proletaren.se/utrikes/latinamerika/storgodsagare-i-bolivia-forslavar-fattigbonder)

Branco Markinovic är en av de återvändande. Han var 2009 ordförande för den fascistiska Frimurarlogen ”Santa Cruz´ Civilkommitté”, bestående av länets ekonomiska och politiska elit. Han gick i landsflykt efter att en terroristcell hade avslöjats och upplösts i april 2009. Marinkovic återvände för fem dagar sedan till Santa Cruz med kravet på att kuppjuntan i La Paz ger honom straffrihet.

Så här beskriver Wikipedia händelsen i april 2009: “Den 16 april 2009 klockan 04.30 gick bolivianska säkerhetsstyrkor in i Hotel Las Américas i staden Santa Cruz. Enligt polisen hade den fått uppgifter om att fem utlänningar i två rum var beväpnade. När polisen ville undersöka rummen blev de beskjutna och en skottlossning inleddes som varade i 30 minuter. (…) I operationen dödades tre utlänningar av kroatisk nationalitet (medan två andra arresterades). Polisen identifierade dem som terrorister och legoknektar med en plan att döda Bolivias president Evo Morales och hans vice, Alvaro Garcia Linera”. https://es.wikipedia.org/wiki/Asalto_al_Hotel_Las_Américas

BBC-Mundo rapporterar den 5 maj 2009: “Den 16 april upplöste polisen en grupp ledd av Eduardo Rózsa, som efterlämnade en bandinspelning där han uppger att gruppens plan var att organisera en milisgrupp för att försvara Santa Cruz mot regeringen Evo Morales attacker. Samme Rózsa försäkrade att om detta inte var möjligt skulle de verka för att skapa en ny stat. Enligt uttalanden av de påstådda gruppmedlemmarna sa åklagaren Sosa att Marinkovic finansierade gruppen med 200.000 dollar för vapeninköp”. https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/05/090505_0439_santacruz_terroristas_jg

Markinovic, som tillsammans med sina föräldrar lämnade Jugoslavien, är en av Santa Cruz mäktigaste män med intressen i både banker och jordar i denna bördiga provins. Han är en fanatisk motståndare till den störtade president Evo Morales och gjorde aldrig någon hemlighet av att han ville se Morales störtad från presidentpalatset i La Paz. Han var också en av konspiratörerna för att göra Santa Cruz oberoende av nationalstaten Bolivia, även om han av taktiska skäl inte gjorde sådana uttalanden öppet.

Det är denna ”Civilkommitté” i Santa Cruz som gick i spetsen, med sin nuvarande ordförande Fernando Camacho, en religiös fundamentalist och besatt antikommunist, för att störta Evo Morales. Den 10 november 2019 var uppdraget fullbordat. Och nu kommer fascister och de mest antidemokratiska krafterna tillbaka från sin exil i Brasilien. Utan tvekan kommer de spela en politisk roll i de kommande riggade valen den 3 maj.

I nedanstående reportage, som publicerades i Proletären 2008, får du en bakgrund till den komplicerade situationen för hundratusentals bönder som det året kämpade för att Jordreformsinstitutet INRA skulle ge dem rätten till sina marker och jordar som en handfull män som Marinkovic lagt beslag på.

Storgodsägare i Bolivia förslavar fattigbönder

I Santa Cruz möttes de utsända från Jordreformsinstitutet INRA av gevärskulor. I regionen håller storgodsägare 3.000 guaraníindianer under slavliknande förhållanden. Samtidigt förbereder den politiska högern, som kontrollerar sex av nio län i Bolivia, regionala folkomröstningar för att splittra landet på liknande sätt som Jugoslavien.

Länet Santa Cruz är den politiska högerns centrum i Bolivia. Där lever över 3.000 guaraniindianer under slavliknande förhållanden. De är i praktiken fångar hos sina ”slavägare”, rika bolivianska och utländska storgodsägare som beväpnar paramilitära grupper för att slå vakt om sina enorma egendomar.

Det var när landets vice jordbruksminister Alejandro Almaraz, tjänstemän från Jordreformsinstitutet INRA och ett 80-tal medlemmar i Guaraníindianernas organisation APG ”hälsades välkomna” med kulor som situationen uppdagades, skriver den bolivianska nyhetsbyrån ABI. INRA utreder ägandeförhållandena över hela Bolivia och skulle i regionen Santa Cruz utföra samma uppgift. De visste att det skulle bli ett tufft och till och med farligt arbete, vilket bekräftades när de möttes av gevärseld från godsägarna.

Händelsen visar vilka mäktiga motståndare som Evo Morales´ bräckliga vänsterregering i La Paz möter. Om den ska överleva konfrontationen med högeroppositionen beror mycket på framgången för den utlovade jordreformen.

I spetsen för att motsätta sig en dokumentation av jordinnehaven i Santa Cruz går en USA-medborgare med det nordiskklingande namne Ronald Larsen. Denne man håller 167 familjer som slavar på 17 storgods i tre olika distrikt inom länet Santa Cruz. Familjen Larsen består av Ronald Dean Larsen, Andre Ronald Larsen Zurita, Duston Larsen Metenbrink och Hans Aaron Larsen. De 17 egendomarna representerar total 57.000 hektar, eller tre gånger ytan i Bolivias näst största stad, Santa Cruz (samma namn som länet). Familjen Larsen är ett klassiskt exempel på hur utländska potentater med kapital i ryggen och politiska kontakter på högsta nivå kan komma över gigantiska markarealer utan att ens ha ett bolivianskt ID-kort.

När en regering med stort folkligt stöd väljs på löftet att genomföra en moderat jordreform och samtidigt försäkrar godsägarklassen att den inte kommer att röra deras marker, så till vida att de har legala papper på sin mark, då slår denna feodala klass bakut och tar fram gevären. För de vet att deras marker i många fall har stulits från indianer och fattiga bönder i Bolivia med hjälp av korrumperade politiker, som tagit betalt för ”myndighetspapper”. Som i fallet med guaraniindianerna, där dessa fördrivits från sina marker som sedan överlämnats till familjer som Larsen. Som kronan på verket förvandlas indianerna i många fall till fångar och slavar på storgodsen, hävdar INRA:s tjänstemän och regeringen Morales.

Larsen föddes den 12 juni 1944 och anlände till Bolivia för flera år sedan och har, enligt ABI, inget registrerat ID-kort i Bolivia, vilket man enligt lag måste ha. Nu utreder polismyndigheterna hans legala status i Bolivia.

– Det är en utlänning som varken har bolivianskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i vårt land, sa regeringsministern Alfredo Rada,

INRA:s tjänstemän befinner sig fortfarande i närheten av Larsens egendomar men för att förhindra INRA:s arbete har han och andra land- och boskapsägare upprättat vägblockader på de viktigaste vägarna som leder till Santa Cruz.

Den 4 maj har oppositions- och länsprefekten Rubén Costas i Santa Cruz utlyst en folkomröstning. Men de som har utarbetat förslaget till ”Autonom Länsförfattning” har inte valts av människorna i länet Santa Cruz. I stället utgör de en grupp inom den politiska och ekonomiska eliten i Santa Cruz organiserade i den så kallade Medborgarkommittén, en slags regional frimurarloge.

President Evo Morales har under det senaste året vädjat till denna och de fem andra separatistiska prefekterna att inte genomföra egna folkomröstningar utan istället stödja det grundlagsförslag som har utarbetats av de deputerade som valdes i juli 2006 över hela Bolivia. Arbetet med den nya konstitutionen skulle ta fem månader, men avslutades först efter 18 månader under tumultartade former. Ledamöterna tvingades fly från den formella huvudstaden Sucre och söka sin tillflykt till gruvcentret Oruro där de beskyddades av gruvarbetare med dynamit. Detta grundlagsförslag, som också innehåller rätt till autonomi för länen men inom republiken Bolivia, ska nu prövas av bolivianerna i en nationell folkomröstning.

Men det är just konstitutionsförslaget som oppositionen i sex av de nio länen försöker ”neutralisera”. Orsaken är att den nya konstitutionen har som mål att reducera markinnehavet till högst 5.000 eller 10.000 hektar, vilket trots att det är en enorm areal skulle bryta jordägarnas makt.

Nya statsbildningar

Vad vill separatisterna i Santa Cruz? Den centrala punkten i deras förslag till ”Autonom länsförfattning” är Artikel 6. Den handlar om innehållet i och de nya maktbefogenheterna för denna parallellmakt:

• Lagstiftande befogenheter för det egna länsparlamentet.

• Autonoma offentliga institutioner, bland dem polisen, ska inte vara avhängigt centralmakten i La Paz.

• En regional makt som kontrollerar och övervakar valen.

• Kontroll och administration av land, jordbruk och boskaps-skötsel, skogs- och naturskydds-områden, biodiversitet, gas, olja, regionala skatter, finanser, utbildning, marktransporter med mera.

I DESSA FYRA PUNKTER finns utmaningen och krigsförklaringen mot integriteten för republiken Bolivia, men också mot Evo Morales vänsterregering. Vad som blir kvar av den centrala statsmakten i La Paz är ett administrativt kontor, som snabbt kommer att förlora existensberättigande om inte dessa separatistiska krafter stoppas, annars är Bolivia som statsbildning ett minne blott.

Morales har sagt att polis och militär inte kommer att ingripa för att förhindra folkomröstningen i Santa Cruz. Men Ruben Costas vill försäkra sig om att ingen ska förhindra den regionala folkomröstningen.

– Vi uppmanar våra universitetsstuderande, arbetare och andra sociala grupper att utgöra en civilpolis som ska ansvara för valurnorna den 4 maj inför en eventuell frånvaro av polisen och de väpnade styrkorna, säger Costas.

 

Denna ”civilpolis” uppfattas av regeringen Morales som bildande av fascistiska stormtrupper. I spetsen för dessa aktioner och grupper går Branco Marinkovic, ordförande för ”Medborgarkommitten” i Santa Cruz. Han är en kroat med sympatier för Ustasja, den fascistiska kroatiska organisation som under andra världskriget var allierad med de tyska nazisttrupperna. Ustasja utmärkte sig genom att tortera sina offer genom att trycka in pinnar i ögonen på fångarna under förhören med fängslade jugoslaviska partisaner.

Marinkovic är en typisk ”medborgaraktivist” i Santa Cruz. Han förfogar över 26.000 hektar av den bördigaste marken i regionen.

USA:s ambassadör

USA:s ambassadör i Bolivia sedan två år är Philip Goldberg, en man som utpekas som en av arkitekterna bakom splittringen av Jugoslavien. Regeringen i La Paz har anklagat honom för att vara ute i samma ärende i Bolivia. Efter den 4 maj kan en splittring av republiken Bolivia i sju olika småstater bli ett faktum.

Latinamerika i sin helhet vägrar godkänna dessa aktioner och Venezuelas president Hugo Chavez anklagar öppet USA för att ligga bakom de regionala folkomröstningarna. Det är ett försök att slå sönder den växande latinamerikanska integrationen, vilken USA fasar för, menar Chávez.

De Amerikanska Staternas Organisation, OAS, och EU har vägrat att skicka valobservatörer till Santa Cruz. Men det krävs mer för att dessa separatistiska krafter ska känna att de kommer vara lika ensamma över sina små ”statsbildningar” som apartheidregimen i Sydafrika var under sin existens.

Dick Emanuelsson, Proletären 18, 2008

BAKGRUND:

• Enligt en rapport från FN-organet PNUD förfogar 100 familjer över 25 miljoner hektar av den bördigaste jorden i Bolivia. Mot dessa står två miljoner av de fattigaste jordbrukarna och bönderna som förfogar över fem miljoner hektar överexploaterad dålig mark.

• I länet Santa Cruz förfogar 15 familjer, bland dem USA-familjen Larsen, över 500 000 hektar med en strategisk närhet till transportknutpunkter för export till Brasilien, Argentina och Paraguay.

• De 100 största jordägarna är samtidigt de främsta aktieägarna i och rådgivarna till de främsta bankerna i Bolivia. Dessa äger också tv-kanaler, sammansättningsfabriker, livsmedelsindustrier, stormarknader och företag i utrikeshandeln.

• I oppositionslänet Beni förfogar tio (10) familjer över 534 000 hektar mark. I Pando har åtta familjer en miljon hektar bördig jord.

• Men denna maktstruktur av klanfamiljer inom oligarkin sträcker sig mycket längre än ekonomisk makt. Maktklanerna innehar strategiska positioner inom den civila administrationen, rättsväsendet, militären, i massmedia och andra samhällsinstitutioner.

• Det är denna maktkoloss som nu vässar tänderna för att med alla medel försvara sin maktställning och sina privilegier som står i bjärt kontrast till minimilönen för miljoner fattiga bolivianer som 2008 slutar på 76 dollar i månaden, en höjning med sex dollar eller tio procent från 2007.