Fem stora frågor för att få världen i balans

equilibrio

Fem stora frågor för att få världen i balans

Mer än tusen delegater från 82 länder träffas i Havanna – V International Conference For World Balance

Att vara världsmedborgare och försvara det mänskliga innebär ett stort ansvar, något som José Martí var medveten. För att med djärva idéer kunna bygga upp något, förena folk och fördöma den imperialistiska individualismen som han gjorde, måste man vara helt klar över den kollektiva anda som finns i orden ”med alla och för allas bästa”.

Kubas Apostel är så universell att mer än 1 000 delegater från 82 länder kommer att samlas i Havanna den 25-28 januari för den femte Internationella konferensen för en värld i balans, för att genom ett pluralistiskt och tvärvetenskapligt tänkande skapa utrymme för dialog och förståelse för mänsklighetens bästa.

Två decennier efter det att Fidel Castro, vid avslutningen av den första av dessa konferenser, förklarade att det är nödvändigt att ”så idéer! och så idéer! så medvetenhet! så medvetenhet! och så medvetenhet!” Intellektuella, konstnärer, parlamentariker, sociala kämpar, politiska ledare, fackförenings- och religiösa aktivister, medlemmar av vetenskapliga, feministiska, ungdoms-, bonde- och miljöorganisationer kommer att mötas i en mycket komplex internationell kontext som kännetecknas av fenomen som nyfascism, fundamentalism och den förvärrade multidimensionella globala krisen i kölvattnet av covid-19-pandemin.

Ett brett vetenskapligt program åtföljer det som kommer att bli kulmen för att hylla Kubas nationalhjälte på 170-årsdagen av hans födelse. Kongresser [t.ex. Havana Congress on the New International Economic Order], föreläsningar, arbetsutskott, forum, rundabordssamtal, seminarier, workshops och symposier kommer att behandla ett brett spektrum av ämnen, bland vilka följande fem, som är centrala för dagens värld, är särskilt viktiga.

1. Oumbärlig multilateralism
Eftersom man inte kan hylla Martí utan att fördjupa sig i hans anda av avkolonisering och frihet, kommer detta femte möte att ha som centrala teman att stödja multilateralism som en oumbärlig mekanism för global jämvikt, och integration som en nödvändighet för att ta itu med utmaningarna i den moderna världen. Denna arbetslinje kommer att äga rum i samband med firandet av det sjunde toppmötet i De latinamerikanska och karibiska staternas gemenskap, CELAC, i Argentina.

2. Sociala rörelsers utmaningar
De sociala rörelsernas roll och utmaningar i kampen för att visa världen folkens potential och arv, för att utveckla ett nytt och pluralistiskt sätt att tänka som återspeglar och försvarar den etnologiska mångfalden med hänsyn till lokala och historiska rötter, kommer också att diskuteras.

Det tidlösa och djupa förhållandet mellan Martí och Fidel, som formats i skyttegravarna för rättvisa och jämlikhet, kommer också att tas upp.

3. Lösningar på den nuvarande multidimensionella krisen
Med José Martís antiimperialistiska, humanistiska och självständighetstänkande som vägledning för att tillsammans arbeta för en bättre värld med fred och broderskap, får unga människor i denna femte konferens ett utrymme för analys och för att söka lösningar på den nuvarande multidimensionella krisen.

Den kommer att behandla ojämlikheterna i Latinamerika och Karibien och värdet av kvinnors egenmakt och den ekonomiska utvecklingen i regionen.

4. Demokrati och medborgardeltagande 
Som en del av sin internationella kongress kommer historikerna att bryta språkgränserna med gäster från många delar av världen för att reflektera över ämnen av stort intresse, som demokrati och medborgarnas deltagande.

Konferenser planeras också om USA och systemet för kontinental dominans 200 år efter Monroe-doktrinen, samt om migration och geopolitik i den nuvarande dynamiken i de interamerikanska relationerna.

5. Hållbarhet på alla fronter brådskar
Frågor som rör miljöansvar kommer att ha en framträdande plats i programmet, med hänsyn till de utmaningar som klimatförändringarna innebär för världen.

Programmet kommer också att behandla erfarenheterna från covid-pandemin, tillgången till vatten, och risker och förhoppningar med ny informationsteknik (IKT).

Även om det kan vara komplicerat att sammanföra idéer för att hitta förslag till balans i den rådande globala komplexiteten, har personligheter som den brasilianska dominikanermunken Frei Betto, den franske experten Salim Lamrani, dr Julio Muriente, professor och medlem av Movimiento Independentista Nacional Hostosiano i Puerto Rico, David Choquehuanca, vicepresident i Bolivia, och David Swanson, VD för World Beyond War, från USA, bland många andra, anlänt till den kubanska huvudstaden.

Alla som vill se en värld utan polaritet och ideologiska gränser och som har dialog, fred och globalt samarbete som mål bör studera Martis handlingar och tankar.

Daniela Cabrera Monzón, Granma 230122
/cv

Cinco grandes temas para equilibrar el mundo