Finsk brigad till barnsjukhuset i Las Tunas

(fotot har inget direkt samband med rapporten) Foto: Facebook / Embajada de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea

Finsk brigad till barnsjukhuset i Las Tunas

En grupp finländare anlände i dag till Kuba för att utveckla ett solidaritetsprojekt på barnsjukhuset i Las Tunas, där de bland annat ska reparera elektromedicinsk utrustning som behövs för patientvården.

Den lilla brigaden kommer också att leverera donationer till sjukhuset, där de kommer att hjälpa till att renovera utgången utrustning, utföra målningsarbeten och hjälpa till att inrätta utrymmen tillsammans med sjukhusets personal, berättade Kubas ambassadör Beatriz Parra för Prensa Latina.

Detta solidaritetsprojekt, som organiseras av vänskapsföreningen Finland-Cuba och samordnas av Kubas ambassad, har pågått i 20 år, med uppehåll på grund av covid-19-pandemin. Tomi Kuhanen, vice ordförande för vänskapsföreningen, som har lett gruppen, påminde om att det var just när pandemin bröt ut i mars 2020 som de senast befann sig på kubansk mark.

”Vi vet att de senaste två åren har varit mycket svåra och att den nuvarande situationen på Kuba är mycket komplex. Som brigad vill vi visa vårt fulla stöd och göra något konkret för det kubanska folket genom att hjälpa till att renovera delar av barnsjukhuset i Las Tunas”, säger Kuhanen till Prensa Latina.

Besöket sammanfaller med debatten i FNs generalförsamling om USAs ekonomiska, finansiella och kommersiella blockad, som är en orättvis och omänsklig politik, ”och som vänner vill vi visa världen att Kuba inte är ensamt”, tillade han.

Kuhanen påminde om att hans band till Las Tunas började för 22 år sedan, då han tillsammans med två andra unga finländare deltog i det andra världsmötet för solidaritet med Kuba som hölls i Havanna i november 2000.

Efter evenemanget reste vi tre till Tunisien där vi utbytte erfarenheter med unga kubanska, brasilianska och afrikanska läkarstudenter, och vi fick många vänner.

Därefter började vi utveckla och genomföra solidaritetsprojekt och 2010 reste den första brigaden till Las Tunas för att arbeta på dess barnsjukhus, tillade han.

”Sedan dess har vår vänskap med Las Tunas fördjupats eftersom vi har hittat nya nischer som förenar oss, till exempel historien om en liten finsk koloni i byn Omaja (kommunen Majibacoa), en by som vi alltid besökt”, kommenterade vice ordföranden för vänskapsföreningen Finland-Cuba.

Ambassadör Parra uttryckte sin tacksamhet för denna solidaritetsgest, särskilt för gruppens fortsatta stöd och dess ständiga fördömande av Washingtons ekonomiska och politiska fientlighet mot ön, samt för dess arbete med att samla in donationer genom MediCuba Europe.

Cubainformación 221027 Suomi-Kuuba-Seura – Finsk-Kubanska Föreningen (CV)

Brigada de la Asociación de Amistad Finlandia-Cuba reparará equipos electromédicos en el hospital pediátrico de Las Tunas

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72