Flamman sluter upp bakom USA i attackerna på Venezuela. USA:s blockad blir total.

USA vill framkalla "svält och desperation" i misshagliga länder. Flamman backar upp.

Nedan svar på Flammans USA-vänliga artikel, samt mer om det som är en total ekonomisk blockad av Venezuela.

Medan Flamman tonar ner USA:s helt avgörande roll så har USA försökt stoppa det s.k. CLAP-paketen med livsmedel, som når sex miljoner familjer. Nu beslagtar man alla Venezuelas tillgångar i USA. Stormakten slår därmed undan benen på de förhandlingar som pågår. Oppositionen har nu inget att förhandla om, då deras tidigare trumfkort, Venezuelas tillgångar i USA, nu helt sonika stulits av stormakten. ”Färdigpratat” säger USA:s John Bolton och ”tid för handling”. Dvs. svält. 

Flamman sluter upp bakom USA i attackerna på Venezuela

Svar från Eva Björklund på Flammans artikel:

Till Flammans utrikesredaktör Jonas Elvander och artikelförfattare Adriano Mérola Marotta med önskemål om publicering som bemötande av hans artikel i Flamman nr 30.

Jag har med stigande förvånings läst Mérola Merottas artikel om Venezuela. Redan rubriken är besynnerlig, ”Locket på”, vems lock på vad? Av artikeln framgår tydligt att det inte är USAs utsvältningsblockad som avses.

Ett nytt populärt begrepp verkar vara ”Elefanten i rummet” [att blunda för det verkliga problemet]. I Mérola Merottas artikel är det USAs mångåriga, folkrättsvidriga försök att störta Venezuelas folkvalda regering. Denna Elefant lyckas Mérola Merotta i stort sett undvika, och på inget sätt informera om konsekvenserna av USAs ekonomiska krigföring som trappats upp steg för steg till att USA helt enkelt lägger beslag på Venezuelas tillgångar i USA, som t.ex. hela det venezolanska oljebolaget i USA och Venezuelas ambassad i Washington. Och inte bara utfärdar det sanktioner mot Venezuela utan också mot alla företag i världen som trotsar Trumps order och handlar med Venezuela.

Att USAs blockad mot Venezuela leder till ekonomisk kris och umbäranden är ju själva avsikten. Inte bästa regering i världen skulle kunna klara av att lösa den brist på livsmedel och läkemedel och de umbäranden som blockaden medfört och lett till döden för 40 000 människor.

Mérola säger att ett 50-tal länder vill ha slut på Maduros styre. Men i den mån deras vilja leder till handling för att åstadkomma detta är det ett uppenbart brott mot FN-stadgans förbud om inblandning i andra länders inre angelägenheter.

Nu är det ju ingen nyhet att det är ett förbud som USA traditionellt struntar blankt, och tyvärr i ökad utsträckning. Traditionen att avsätta (ofta våldsamt) och tillsätta (fogliga) presidenter i Latinamerika är välbekant.  Men den har på 2000-talet också utvidgats till krig som lagt Irak, Libyen och Syrien i ruiner, för att få till stånd USA-vänliga regimer. Nu står Iran på tur.

Detta är det som nu också skett i Latinamerika, med juridiska kupper i Brasilien mot Lula och Dilma Rouseff, mediala mot Christina Kirchner i Argentina, med valfusk i Honduras, och nu ett fullfjädrat ekonomiskt krig mot Nicolas Maduro i Venezuela. Alla vänsterregeringar hamnar i skottgluggen.

Och så har USA med Trump fått överhanden igen i Amerikanska Staternas Organisation – även kallat USAs kolonialdepartement – för att därifrån fördöma Maduro, dock inte enhälligt.  Och i Alliansfria ländernas Rörelse har de 120 länderna tagit avstånd från USAs regimskifteskrig, och de utgör också flertalet av FNs medlemsstater.

Att gå igenom Mérola Merottas tendentiösa hantering av kampen i Venezuela skulle fordra en längre utläggning. Jag avslutar därför som Mérola Merotta med Sao Paulo Forumet i Caracas som han ska ha deltagit i. Därifrån rapporterar han i artikeln att ” endast 200 representanter tog sig till Venezuela, en fjärdedel av det förväntade antalet”.

Det är en ännu en grov förvrängning av verkligheten. Han tog fel både på antalet representanter och antalet representerade organisationer.

25e Sao Paulo Forumet 2019 i Venezuela:  Deltagare på från 25 latinamerikanska länder:

Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao

Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela,

3 angloamerikanska länder: Kanada, Puerto Rico, USA. 1 afrikanskt land, Sydafrika.

Tillsammans 190 organisationer: vänsterpartier och folkrörelser, varav de flesta med flera deltagare, vilket gav nästa 4 000 deltagare, inte Mérola Merottas 200, han verkar inte ha varit på plats. Och de antog ett starkt manifest för samordnad kamp mot USAs anspråk på att återta kontrollen över sin ”bakgård”.

Eva Björklund

USAs struptag på Venezuelas ekonomi övergår till Total Blockad

I måndags nådde Trumpregeringen en ny höjdpunkt i sitt nedbrytande krig mot Venezuelas ekonomi och samhälle, genom att utvidga sina ensidiga tvångsåtgärder mot Venezuelas ekonomi och samhälle. Enligt Wall Street Journal handlar det nu om ”total ekonomisk blockad”.

Än en gång använder USAs president en egen exekutiv order som förbigår USAs lagstiftande kongress, för att förstärka alla åtgärder och förbjuda alla företag i USA all slags kontakt med venezolanska staten. I åtgärderna ingår också att USA lägger beslag på alla Venezuelas tillgångar i USA, innefattande oljebolaget PSVSAs filial CITGO.

Enligt Miamibaserade El Nuevo Herald utvidgade Trump drastiskt sanktionerna mot Venezuela genom att ”föra den ekonomiska blockaden mot Venezuela till samma nivå som mot Nord Korea, Iran och Kuba”.

De nya åtgärderna skulle enligt Herald ”tillåta sanktioner mot varje individ eller företag som bedriver eller stöder verksamhet eller tillhandahåller något typ av stöd till regimen i Caracas.” Det innebar en mycket hårdare stryptag på Venezuela.

Åtgärdernas omfattning, detaljering och möjliga förgreningar betyder att alla oljebolag, banker eller all handel med varor och tjänster som har någon anknytning till USA kan utsättas för straffåtgärder, kallade ”sanktioner”, som Washington ensidigt tillämpar i strid mot internationell lag.  Detta innefattar extraterritoriell lagskipning mot alla US-företags dotterbolag i andra länder.

Enligt internationell rätt kan bara FNs Säkerhetsråd utfärda sanktioner. Därav följer att de åtgärder USA vidtar mot Venezuela innebär brott mot folkrätten – internationell lag.

För Venezuela innebär utvidgningen och fördjupningen av denna USAs kriminella krigföring mot venezolanska staten och varje företag relaterat till staten, i Venezuela eller utomlands, är fullständigt uteslutna från handel med USA.

Resumen Latinoamericano 190806, Översatt Eva Björklund

Trump slår till mot Venezuela

Trump meddelade på måndag att USA fryser samtliga tillgångar i USA tillhörande Venezuela. Det innebär att statliga bolag beslagtas av Trump. Tillgångar kommer inte att kunna transfereras, säljas, göras anspråk på mm.

Beskedet kommer som en exekutiv order som måste tolkas som en akutåtgärd. Egentligen har USA redan kontroll över alla tillgångar i USA som tillhör Venezuela, från ambassader, oljebolaget CITGO till bankkonton. Men eftersom de inte är frysta har flera borgenärer/fordringsägare gjort anspråk på tillgångar i USA så som CITGO.

Senast har gruvbolaget Crystallex gjort anspråk på CITGO för en tvist som gruvbolaget vann i en internationell domstol mot Venezuela för en gruva som förstatligas. En av dem som drev tvisten mot staten på gruvbolagets sida var José Ignacio Hernández, som nu är Guaidos ”riksåklagare”. Han satt på ”två stolar” och anklagas för att ha arbetat för att CITGO skulle hamna i händerna på gruvbolaget. Hade detta gått igenom riskerar fler tillgångar, som Trump redan ”kontrollerar”, hamna hos andra borgenärer. Hela skandalen har gjort att Trump snabbt tvingas till åtgärder, nämligen frysa alla tillgångar, och som gör att oppositionen nu förlorat all kontroll över de venezolanska tillgångarna i USA.

Trumps exekutiva order att helt beslagta venezolanska tillgångar i USA är ett hårt slag mot dialogen mellan regeringen och oppositionen. För bara några dagar sedan hölls ytterligare en förhandlingsrunda i Barbados ledd av Norge och som värderades bra av både oppositionen och regeringsrepresentanterna. Men nu på måndag tillkännagav Washington blockaden av venezolanska tillgångar och kapar därmed oppositionens möjligheter till förhandlingar. Det är nu upp till Trump och inte oppositionen att återföra tillgångarna till landet. I , på initiativ av högerregeringarna sammanträdde idag representanter från 60 länder för att ”diskutera” läget i Venezuela. John Bolton passade på att ensidigt ”avsluta” förhandlingarna. Han sa ”Det är dags för handling”.

NordicVene 190806