us_flagga

us_flagga

USA vill framkalla ”svält och desperation” i misshagliga länder. Flamman backar upp.