FN-beröm till Kuba för arbete med klimatförändringar

x

Kubas regering har fokuserat på ekosystemen för att minska riskerna och sårbarheten i kustområdena inför de klimatförändringar som pågår. Det sade en FN-expert från PNUD vid ett besök i Havanna. Åtgärderna utgör hållbara alternativ ur socioekonomisk synpunkt skriver chilenaren Heraldo Muñoz i en 73-sidig rapport i tidskriften Temas.

De viktigaste åtgärderna handlar om att öka motståndskraften hos ekosystemen med bevarande av deras funktioner. Dessutom genomförs detta med naturliga medel och åtgärderna har visat sig vara kostnadseffektiva. FN-experten skriver att framgångarna beror på den politiska viljan hos landets regering och förmågan hos olika institutioner tillsammans med stöd från en rad internationella aktörer.

Kuba har i över 20 år samarbetat med PNUD och andra organisationer och uppnått avsevärda resultat, skriver Muñoz. Han nämner bland annat konsolideringen av skyddade områden för de viktigaste ekosystemen, ökade resurser till tekniska och vetenskapliga institutioner, vilket underlättar beslutsfattande för att öka motståndskraften mot klimatförändringar. Vidare nämns aktualiserad lagstiftning för att harmonisera miljöhänsyn med ekonomisk och social utveckling. Ett brett samarbete mellan de viktigaste produktiva sektorerna, lokala myndigheter och lokalsamhället har minskat trycket från industri- och jordbrukssektorn på ekosystemen.

Liberación 130927
Foto: www.cubadebate.cu
Översättning: Zoltan Tiroler