FN-expert: ”USA begår brott mot de mänskliga rättigheterna i Venezuela”

Intervju med Alfred-Maurice de Zayas, folkrättsjurist, historiker och författare. Han är professor i folkrätt vid Geneva School of Diplomacy and International Relations. 2012 – 2018 var han FN:s särskilda rapportör om främjande av en demokratisk och rättvis världsordning. I ett senare uttalande, som ej är med här, betecknar han rapporteringen om Venezuela med orden: ”Vi simmar i en ocean av lögner.”

”Washington agerar som torterare och räddare på samma gång i det Sydamerikanska landet. USA:s regering och andra länder som tillgriper sanktioner är de som begår brott mot mänskligheten”. De Zayas, oberoende expert och tidigare sekreterare i FN:s Rättskommitté, gav sin syn på saken efter att ha besökt Venezuela och haft möten med myndigheterna, experter, offentliga och privata institutioner samt ledare för oppositionen.

Russia Today (RT): Är det en humanitär kris i Venezuela?

Alfred-Maurice de Zayas (A.Z.): När jag besökte Venezuela i november-december 2017 var det definitivt ingen humanitär kris. Varje jämförelse med Gaza, Jemen, Syrien, Libyen och Sudan är absurd. Men situationen har förvärrats sedan dess på grund av sanktionerna.

RT: Anser du att USA:s sanktioner siktar på att påverka Maduros regering?

A.Z: Sanktionerna är en viktig del av det som bidrar till krisen. Undernäring och bristen på mediciner beror direkt på sanktionerna och är geopolitiska brott i kategorin brott mot mänskligheten. USA kan inte först strypa Venezuelas ekonomi och sedan hävda att landet behöver humanitär hjälp.

RT: USA varnar att Venezuela behöver ”humanitär hjälp”. Är landet i samma situation som Libyen, Jemen, Mali, Somalia, Sudan och Myanmar?

A.Z.: Venezuela behöver bara få slut på den finansiella blockaden och sanktionerna. Venezuela har tacksamt tagit emot internationell hjälp för att lösa problemen som skapats av sanktionerna. USA kan inte först strypa den venezolanska ekonomin och sedan hävda att landet behöver humanitär hjälp. Det är cyniskt. Machiavelliskt. Du kan inte vara torterare och räddare samtidigt.

RT: Maduros motståndare, inklusive USA, säger att Venezuela begår ett ”brott mot mänskligheten” genom att inte släppa in ”humanitär hjälp”. Vad anser du om det?

A.Z.: USA:s regering och andra länder som driver sanktioner är de som begår brott mot mänskligheten. Naturligtvis accepterar Venezuela hjälp som ges med goda intentioner och det har redan tagit emot 933 ton av livsmedel och mediciner från Kina, Indien och Turkiet. För några dagar sedan anlände fraktflyg från Ryssland med tonvis av mediciner och medicinsk utrustning. Venezuela accepterar stöd från FN och andra organ, men inte från sin huvudsaklige torterare.

RT: Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter säger att Venezuela behöver ”särskild övervakning” vad gäller mänskliga rättigheter. Vad är din värdering av det?

A.Z.: De senaste decennierna har Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter blivit extremt politiserat. Det har varit selektivt och inte övervakat situationen i många medlemsstater där brott mot mänskliga rättigheter är allvarligare än i Venezuela. Särskilt sedan Luis Almagro blev generalsekreterare för OAS har kommissionen varit mer godtycklig och det verkar som att det tjänar USA:s geopolitiska intressen. Med andra ord, Kommissionen tillämpar godtyckligt sina egna regler som det passar dem.

Innan mitt uppdrag i Venezuela lästa jag alla relevanta rapporter från Människorättsrådet. Jag anser dem i huvudsak vara felaktiga eftersom de huvudsakligen litar på information från den politiska oppositionen mot Chavez och Maduro och internationella NGO:er med egna agendor. De ignorerar i stort sett information och dokumentation som levererats av lokala NGO:er som Fundalatin eller National Network of Human Rights. Dessutom har inte Kommissionen givit rätt vikt till svaren och dokumentationen från Venezuelas regering.

RT: Hur bedömer du FN:s roll i Venezuela?

A.Z.: FN skulle bryta mot sina egna stadgar om det skulle erkänna Guaidó. Artikel 2(7) i stadgarna, Resolution 2625 från Generalförsamlingen och andra stadgar skulle förbjuda det. Dessutom så har FN och dess organ redan givit Venezuela stöd med rådgivning och teknisk assistans.

RT: Vad är det bästa bidraget som det internationella samfundet kan göra vad gäller Venezuela?

A.Z.: Det internationella samfundet måste visa solidaritet med det venezolanska folket och kräva att sanktionerna hävs. Det borde kämpa mot fake-news som släppts loss av Washington och kräva strikt tillämpning av FN-stadgan och stadgan hos OAS.

RT: Skulle landets ekonomiska problem och politiska kris lösas ifall president Maduro överlämnar makten, som USA vill?

A.Z.: Maduro kommer inte att avgå. I så fall måste han mördas som Salvador Allende. Det skulle följas av massiv försämring vad gäller mänskliga rättigheter, precis som 2002 vid kuppen mot Hugo Chávez när (Arbetsgivarföreningens ordförande) Pedro Caramona utfärdade ett dekret som avskaffade 49 delar av den sociala lagstiftningen. Naturligtvis skulle USA häva sanktionerna och den stora plundringen av Venezuelas naturrikedomar skulle påbörjas. Allt skulle återgå till situationen som på 1980- och -90-talen (innan Hugo Chávez valdes).

Russia Today 190228