FN/ FAO: ”Kuba är ett föredöme i hungerbekämpning”

”Kuba är ett föredöme i världen när det gäller att bekämpa hunger”, sa FN:s Food and Agriculture Organisation, FAO i onsdags.

FAO:s representant i Kuba, Marcelo Resende, sade i en intervju på TV att Kuba leder främjandet av jordbruksproduktion i landet och världen, liksom demokratiseringen av jordanvändning. Här är jordreformen en nyckelfaktor i den kubanska revolutionen. Resende sade att Kuba tidigt visade att det är möjligt att bekämpa hunger med politisk vilja.

För närvarande är det 800 miljoner människor i världen som hungrar trots att matproduktionen är sju gånger högre än vad varje person behöver. Det här beror på avsaknad av politisk vilja, betonade FN-representanten. Resende påminde också om den bortgångne revolutionäre ledaren Fidel Castros ord om att av alla miljoner barn som hungrar i världen, är inte en enda kuban.

FN-representanten betonade FAO:s omfattande samarbete med den karibiska ön, särskilt vad gäller naturkatastrofer, orkaner och produktion av utsäde. Men han tillade också att FAO har mer att lära av Kuba än tvärtom, även om FAO också bidragit med tekniskt stöd.

Telesur 180223