FN fördömer sanktionerna mot Kuba och Venezuela

USA:s sanktioner dödar

FN-experter fördömer sanktionerna mot Kuba och Venezuela

”Dessa sanktioner, som genomförs i namnet av mänskliga rättigheter, dödar i praktiken människor och berövar dem fundamentala rättigheter som deras rätt till hälsovård, livsmedel och livet självt”, betonar rapporten.

Ensidiga ekonomiska sanktioner mot länder som Kuba och Venezuela orsakar idag än större lidande och begränsningar för dessa länders folk under pandemin, varnar oberoende FN-experter.

Enligt en rapport från fem FN-experter så fungerar inte humanitära undantag till sanktionerna och människor kan inte skydda sig på rätt sätt mot SARS-Cov2 coronaviruset för att få adekvat behandling. ”Dessa sanktioner, som genomförs för att värna mänskliga rättigheter, dödar i praktiken folk och berövar dem fundamentala rättigheter som rätten till hälsovård, mat och livet självt”, betonar rapporten.

Basvaror som vatten, tvål och elektricitet, som är nödvändigt i sjukhus, bränsle för att leverera viktiga varor och livsmedel saknas på grund av sanktioner mot länder som Iran, Sudan, Syrien, Venezuela och Jemen med flera som utsätts för ensidiga och skadande åtgärder, tillägger texten.

FN:s specielle rapportör om verkningarna av unilaterala tvångsåtgärder, Ms Alena Douhan, uppmanar till att häva straffåtgärderna, eller åtminstone lätta på dem, för att tillåta åtgång till basprodukter för personlig hygien och medicinsk utrustning.

De kubanska och venezolanska regeringarna kritiserar USA för att ha skärpt sanktioner och blockad sedan pandemin började. Istället för att lätta på de ensidiga straffåtgärderna har USA hindrat leveranser av medicinskt material och basprodukter.

Left Review Online 200810

UN experts condemn sanctions against Cuba and Venezuela

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa).

 

UN experts condemn sanctions against Cuba and Venezuela