FN hyllar Kubas insatser mot covid-19

PAHO-möte i Guatemala
Foto: PAHO

FN-organet PAHO hyllar Kubas insatser mot covid-19

Genom sina nätverk Sarinet och Revelac har PAHO, Panamerikanska hälsoorganisationen (OPS på spanska) i Guatemala berömt Kuba för landets insatser i samband med covid-19.

Utmärkelsen kom vid detta samarbetsorgans åttonde regionala möte den 15–18 maj, där man upprepar vikten av ett operativt och integrerat arbete mot luftvägsvirus som kan utvecklas till epidemier och pandemier.

Utmärkelse PAHO
Utmärkelsen för Kubas insatser under covid-19-pandemin. Foto: PAHO

Forumet, som har sitt säte i den koloniala staden Antigua Guatemala, syftar till att maximera tillgängliga resurser, undvika dubbelarbete och skapa teknisk samstämmighet – både sektorsövergripande och på flera plan.

Dessutom anser forumet att ett integrerat tillvägagångssätt kommer att optimera den befintliga kapaciteten i fråga om gemensamma delar (planering och samordning, riskkommunikation, hälsoinsatser m.m.) och bibehålla de specifika och nödvändiga delarna som gäller för varje patogen.

Nätverket för Allvarliga akuta luftvägsinfektioner (Sarinet) samlar personal från hela kontinenten inom sjukhus, laboratorier och organisationer som är involverade i övervakningen av Allvarliga akuta luftvägsinfektioner (SARI / IRAG).

Revelac, som bildades 2013 för att utvärdera influensavacciner i Latinamerika och Karibien, omfattar 15 länder.

Delegationer från de 35 medlemsstater som deltar i PAHO-mötet, inklusive från Kuba, hoppas kunna stärka organisationens grundläggande kapacitet för övervakning, laboratorier, förebyggande arbete och kontroll, samt hantering av hälsokriser i regionens länder.

Det latenta hotet om framtida pandemier orsakade av luftvägsvirus som kan bli epidemiska och pandemiska är en av de största utmaningarna för folkhälsan, och därför anser experterna att det är viktigt att på ett brett och inkluderande sätt upprätthålla, framhäva och främja de kollektiva insatserna från de olika länderna på den amerikanska kontinenten.

Prensa Latina 230516 /cv

OPS reconoce en Guatemala a Cuba por respuesta a la Covid-19