FN: ”Ingen humanitär kris i Venezuela”

”Det är ingen humanitär kris i Venezuela”, säger FN:s oberoende expert Alfred de Zayas. Den nordamerikanske advokaten och historikern Alfred de Zayas, expert inom mänskliga rättigheter, varnar för att använda argumentet om humanitär kris för att rättfärdiga en intervention i Venezuela och störta landets regering.

Zayas säger att ”Sanktioner och ekonomisk krigföring förvärrar smugglingen av livsmedel och mediciner till Colombia.” I Afrika och Asien finns länder med humanitär kris, där det förekommer krig och svält. Venezuela är inte ett sådant land. ”Jag har jämfört statistik från Venezuela med den från andra länder och det finns ingen humanitär kris. Självklart förekommer brist, oro, och avsaknad, men den som arbetat i årtionden för FN och känner till situationen i länder i Afrika, Asien och några i Amerika, vet att situationen i Venezuela inte är en humanitär kris”, säger Zayas i en intervju för TeleSUR.

Experten anlände till Venezuela 27 november och höll möten med regeringsföreträdare, offer för människorättsbrott och våld från de s.k. guarimbas (oppositionens våldsamma protesterande) för att bilda sig en uppfattning om landets politiska, ekonomiska och sociala situation.

Han förklarade att många tror att landet är på randen av katastrof, som media försöker låta påskina. Visst, ”Venezuela lider av ett ekonomiskt krig, en finansiell blockad, det lider av omfattande smuggling och behöver naturligtvis internationell solidaritet för att lösa dessa problem.”

Han anser att det internationella samfundet skulle arbeta i solidaritet med Venezuela för att avskaffa sanktionerna ”då det är dessa som förvärrar bristen på mat och medicin. Det är outhärdligt att tänka sig att vid malariautbrottet i venezolanska Amazonas, så hade Colombia stoppat försäljning av medicin och Venezuela var tvunget att köpa det i Indien.”

Zayas intygar att USA:s nuvarande politik enbart syftar till att få en annan regering i Venezuela. ”Sedan 1999 har en rad stater önskat regimförändring för att förstöra den Bolivarianska revolutionen och avskaffa alla de sociala lagar som antagits under Hugo Chávez och Nicolas Maduro.

Experten fördömde att hans besök förbigåtts med tystnad i de stora medierna, som enligt hans uppfattning inte är intresserade av att ge en fullständig bild av situationen i landet. Han säger att i normala fall hade en senior person från FN, sekreterare i Människorättskommittén och chef för reklamationsavdelningen i FN:s Högkommissariat, fått genomslag i media som BBC och New York Times och dessa skulle ha publicerat hans uttalanden. Men ”när det gäller Venezuela så har såväl CNN som BBC ignorerat mig, som om jag aldrig hade besökt landet.” Detta är att jämföra med att manipulera opinionen. Han tillägger att enbart TeleSUR och Sputnik har intervjuat honom.

Den nordamerikanske historikern anmärker att vissa ”NGO:er, men vars lojaliteter kan ifrågasättas”, inte vill ha oberoende experter, de ”vill ha experter som kommer till landet och fördömer det. [eftersom jag inte gjort det] Det är därför som när de nämner och känner mig internationellt, säger att jag inte var en relevant rapportör att tala om Venezuela.” ”Jag har fått sårande brev inför mitt besök till Venezuela”.

Inför besöket fick FN-kontoret ta emot klagobrev från utlandet med synpunkter på vad han skulle undersöka. ”Jag anser att det är en inblandning i mitt oberoende. Det är jag som rapporterar, det är jag som bestämmer mitt program. Jag vet vilken information som är relevant. Jag vill inte bli tillsagd vad jag ska rapportera, vilket några NGO:er gjorde på ett ovänligt och förolämpande sätt, där de talade om vad jag skulle göra när jag var i Venezuela.”

TeleSur 180220